Gedragsexpert verkort
Type
Leergang
Beoordeling
8,9
Erkenning
Academica
Duur
4 bijeenkomsten
Omvang
98 SBU, 3,5 EC
Prijs
Op aanvraag
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De verkorte opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van professioneel omgaan met gedragsproblemen op school. Kennis en inzichten die u nodig heeft om beter om te gaan met kinderen met gedragsproblemen en om goed te communiceren met ouders. Tijdens deze verkorte opleiding werkt u actief aan het verbeteren van het welbevinden van de betreffende leerlingen, van de klasgenoten en van uzelf. U krijgt meer inzicht in de achtergronden van bijzonder gedrag en effectieve manieren om daarmee om te gaan. U leert gedragsproblemen te signaleren, te herkennen en effectief aan te pakken. 

Deelnemers nemen de eigen schoolpraktijk als uitgangspunt, waardoor de opleiding een zeer praktisch karakter heeft. U gaat aan de slag met onder andere het opstellen van een eigen groeps- en interventieplan, het uitvoeren van een gedragsfunctie analyse en de toepassing van gerichte interventies.

De casuïstiek vanuit uw eigen school neemt u mee naar de bijeenkomsten. Daarover gaat u met de docent en medestudenten aan de slag; u zult merken dat in onze werkwijze ruime aandacht is voor uw eigen leervragen.

Doelgroep
Deze verkorte opleiding Gedragsexpert is bedoeld voor leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren, in het primair en voortgezet onderwijs.

Inhoud
U verwerft kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van: 

  • gedragsproblemen signaleren en herkennen
  • de kenmerken van de meest voorkomende stoornissen
  • handelingsgericht werken aan gedragsverandering bij leerlingen 
  • groepsprocessen in de klas ombuigen naar een positief leerklimaat 
  • met ouders samenwerken aan gedragsverandering 
  • multidisciplinair werken, melden en verwijzen 

U leert dit tijdens een praktijkgerichte en effectieve aanpak  U neemt uw eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de opleiding een zeer praktisch karakter heeft. U gaat aan de slag met onder andere het opstellen van een eigen groeps- en interventieplan, het uitvoeren van een gedragsfunctie analyse en de toepassing van interventies. Dit allemaal vanuit uw eigen schoolsituatie. Daarnaast bent u in gesprek met andere deelnemers, en zult u snel merken dat uw leervragen centraal staan tijdens de opleiding.

Studiebelasting
We adviseren gedurende de leergang iedere bijeenkomst goed voor te bereiden aan de hand van de aanbevolen literatuur. Daarnaast kunt u na de bijeenkomsten aan de slag met het betreffende onderwerp. De totale normstudielast van de leergang is 98 uur (=3,5 EC’s).

Erkenning(en):

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power