Gedragsexpert - Naar de kracht van schoolcultuur
Type
Opleiding
Beoordeling
8,4
Erkenning
Registerleraar, Stichting Post HBO
Duur
1 jaar
Omvang
406 SBU, 14,5 EC
Prijs
Op aanvraag
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De post-hbo opleiding 'Gedragsexpert - Naar de kracht van schoolcultuur' is bedoeld voor alle onderwijsprofessionals (leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren) die in staat willen zijn om handelingsgericht en preventief te werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, waaronder leerlingen met (lichte vormen van) psychiatrische en psychische stoornissen. Door middel van deze opleiding wordt een stevig fundament gecreëerd, waarbij de professional beschikt over actuele, evidence informed informatie. De gedragsexpert is in staat om vanuit analyse en het gebruik van verklaringsmodellen bewust te kiezen voor effectieve strategieën en interventies. De vraag ‘Hoe kan een leraar handelingsgerichte en preventieve begeleiding bieden aan de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in de klas?’ loopt als een rode draad door de opleidingsmodules

U werkt tijdens deze opleiding actief aan het verbeteren van het welbevinden van de betreffende leerlingen, van de klasgenoten en van uzelf, door meer inzicht te krijgen in de achtergronden van bijzonder gedrag en in effectieve manieren om daarmee om te gaan.

Doelgroep
Leraren vormen de eerste doelgroep. Ook intern begeleiders en zorgcoördinatoren zijn welkom. Deelnemers nemen de eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de opleiding een zeer praktisch karakter heeft.

Het programma is geschreven voor heterogene doelgroepen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Indien nodig wordt leeftijdsspecifiek gedifferentieerd, zodat professionals uit deze verschillende subsectoren zichzelf en hun doelgroep herkennen in de voorbeelden en thematieken.

Inhoud 
De opleiding Gedragsexpert omvat vijf domeinen, welke worden vormgegeven door vier leergangen en één facultatieve leergang. Hieronder vindt u een kort overzicht van de leergangen:

 • Leergang ‘Draagkracht in ontwikkeling’
  • Module ‘Ontwikkeling’
 • Leergang ‘Ontwikkelings- en onderwijsbehoeften’
  • Module ‘Agressie’
  • Module ‘Angst’
  • Module ‘Aandacht’
  • Module ‘Autisme’
  • Inhoudelijke leerteambijeenkomsten omtrent communicatie met leerlingen.
 • Leergang ‘Gedragsbeïnvloeding en het leren leren’
  • Module ‘Sociaal emotioneel leren’
  • Module ‘Gedragsmodificatie’
  • Module ‘Executieve functies’
  • Inhoudelijke leerteambijeenkomsten omtrent het analyseren van gedrag en creëren van nieuwe onderwijssituaties.
 • Leergang ‘Reflectie en zelfsturing’
  • Intervisie
  • Persoonlijke voortgangsgesprekken in de vorm van onderwijscoaching.
 • Leergang ‘De kritische professional’
  • Onderzoeksvaardigheden
  • Facultatief: module ‘Onderzoek in Onderwijs’.

U leert in deze opleiding gedragsproblemen signaleren, herkennen, en effectief aanpakken. De belangrijkste doelen van de opleiding:

 • signaleren en herkennen van gedragsproblemen;
 • de kenmerken van de meest voorkomende stoornissen;
 • kennis en vaardigheden in aanpak gedragsproblemen;
 • handelingsgericht werken: s.e.o.-handelingsplannen en s.e.o.-groepsplannen;
 • groepsprocessen in de klas ombuigen naar een positief leerklimaat;
 • multidisciplinair werken, melden en verwijzen.

Indien de opleiding incompany wordt verzorgd, worden deze thema’s en voorbeelden geheel afgestemd op de eigen schoolsoort.

Studiebelasting
We adviseren een halve dag per week structureel te besteden aan de opleiding; dit is inclusief verwerkingsopdrachten op de werkplek. De totale studielast van de opleiding bedraagt 406 uur (= 14,5 EC’s). 

Erkenning(en):

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power