Gedragsexpert
Type
Opleiding
Beoordeling
8,4
Erkenning
Registerleraar, Stichting Post HBO
Duur
1 jaar
Omvang
280 SBU, 10 EC
Prijs
€ 3.490,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De post-HBO opleiding ‘Gedragsexpert’ heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van professioneel omgaan met gedragsproblemen op school. Kennis en inzichten die u nodig heeft om beter te kunnen omgaan met kinderen die dergelijke gedragsproblemen vertonen, en om goed hierover te kunnen communiceren met ouders.

U werkt tijdens deze opleiding actief aan het verbeteren van het welbevinden van de betreffende leerlingen, van de klasgenoten en van uzelf, door meer inzicht te krijgen in de achtergronden van bijzonder gedrag en in effectieve manieren om daarmee om te gaan.

Doelgroep
Leraren vormen de eerste doelgroep. Ook intern begeleiders en zorgcoördinatoren zijn welkom. Deelnemers nemen de eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de opleiding een zeer praktisch karakter heeft.

Het programma is geschreven voor heterogene doelgroepen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Indien nodig wordt leeftijdsspecifiek gedifferentieerd, zodat professionals uit deze verschillende subsectoren zichzelf en hun doelgroep herkennen in de voorbeelden en thematieken.

Inhoud 
U leert in deze opleiding gedragsproblemen signaleren, herkennen, en effectief aanpakken. De belangrijkste doelen van de opleiding:

  • signaleren en herkennen van gedragsproblemen;
  • de kenmerken van de meest voorkomende stoornissen;
  • kennis en vaardigheden in aanpak gedragsproblemen;
  • handelingsgericht werken: s.e.o.-handelingsplannen en s.e.o.-groepsplannen;
  • groepsprocessen in de klas ombuigen naar een positief leerklimaat;
  • met ouders samenwerken aan gedragsverandering;
  • multidisciplinair werken, melden en verwijzen.

Indien de opleiding incompany wordt verzorgd, worden deze thema’s en voorbeelden geheel afgestemd op de eigen schoolsoort.

Studiebelasting
We adviseren een halve dag per week structureel te besteden aan de opleiding; dit is inclusief verwerkingsopdrachten op de werkplek. De totale studielast van de opleiding bedraagt 280 uur (= 10 EC’s).

Erkenning(en):