Excellente leraar van de 21e eeuw
Type
Opleiding
Beoordeling
8,7
Erkenning
C-LiON, Registerleraar, Stichting Post HBO
Duur
1 jaar
Omvang
228 SBU, 8 EC
Prijs
€ 3.490,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De post-HBO opleiding ‘Excellente leraar van de 21e eeuw’ heeft tot doel leraren toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van verbetering van onderwijs in de eigen klas en op de eigen school op het gebied van toekomstgericht onderwijs, door middel van het verwerven van lesgevende competenties op expertniveau, door middel van het coachen van collega’s en het leiden van verbeterprojecten. Ook een bijdrage leveren aan de toekomstgerichte visie- en beleidsontwikkeling van de school maakt onderdeel uit van deze opleiding tot excellente leraar. 
Bij positieve afronding van de opleiding ontvangt u een registerdiploma ‘Leraar LB-LC’ en een gespecificeerde competentielijst.

Leraren geven les aan leerlingen die nu en later functioneren in een zich snel ontwikkelende samenleving. De invloed van ICT op het leren, leven en werken neemt steeds grotere vormen aan. Maar ook, mede daardoor, verandert het beroepenveld, verandert de communicatie en is de wereld voor kinderen, jongeren en volwassenen steeds meer internationaal georiënteerd. De toekomstgerichte competenties en visies moeten daarom een plek in het onderwijs hebben. Dat betekent veel voor de inhoud en de werkwijze van leraren, voor het gebruik van multimedia in het onderwijs, voor de eigen vaardigheden. De leraar wordt steeds meer coach van het leerproces van kinderen die de hele dag door communiceren en informatie zoeken, verwerken, delen en toevoegen.
Leraren die zich in deze innovatie hebben verdiept, willen het ongeveer per direct toepassen in de eigen praktijk, maar worden binnen de school ook al snel ingeschakeld om collega’s mee te krijgen in deze ontwikkelingen. Daarom krijgen zij taken die naast het lesgeven uitgevoerd worden: coaching, beleidsontwikkeling, onderwijsverbetering, projectleiding. Dan blijkt dat innovatief lesgeven iets anders is dan invloed uitoefenen op de innovatie van het onderwijs bij collega’s en in de hele school.  
C-LiON biedt de opleiding ‘Excellente leraar van de 21e eeuw’ als specialisatie van de erkende post-hbo opleiding tot LB-LC-leraar, die bestaat uit een traject van één jaar, waarbij verschillende thema’s aan de orde komen, om u toe te rusten voor deze taken. De focus ligt daarbij op ‘toekomstgericht werken’, omdat de innovatie van het onderwijs aan iedere leerling een must is voor iedere school.

Doelgroep
Leraren in het primair, voortgezet of speciaal onderwijs vormen de doelgroep. En dan met name degenen die een voortrekkersrol binnen de school (gaan) vervullen op het gebied van toekomstgerichte en opbrengstgerichte innovatie.

Inhoud
Het opleidingstraject begint met een intake- en startfase, waarin het opstellen van een persoonlijk groeidocument (PGD), de drijfverentest MMI en het inventariseren van mogelijkheden om op school het toekomstgericht werken te verbeteren centraal staat.
Daarna worden in de hoofdfase de volgende modulen gevolgd:
1. Effectief toekomstgericht onderwijs en evidence based methoden;
2. Kwaliteitsfactoren toekomstgericht onderwijs op leerlingniveau;
3. Kwaliteitsfactoren toekomstgericht onderwijs op leraarniveau;
4. Kwaliteitsfactoren toekomstgericht onderwijs op schoolniveau;
5. Projectleiding;
6. Kwaliteitszorg in de innovatieve school;
7. Coaching van collega’s;
8. Beleidsontwikkeling toekomstgericht onderwijs.

Studiebelasting
We adviseren voorafgaande aan de opleiding tot excellente leraar goede afspraken te maken met de schoolleiding om in staat gesteld te worden praktijkopdrachten uit te voeren die aansluiten op de modulen van de opleiding.
De opleiding bevat 20 dagdelen contacttijd met de lesgroep en daarnaast nog intervisie en individuele contactmomenten. De opdrachten worden veelal uitgevoerd op de werkplek en tijdens werktijd. Het is een voorwaarde van de opleiding dat de student minimaal twee dagdelen per week in het onderwijs werkt op een (leer)werkplek die past bij het doel en het niveau van de opleiding. De totale normstudielast van de opleiding Excellente leraar van de 21e eeuw is 228 uur (= 8 EC’s).

Erkenning(en):

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power