Effectief Leiderschap
Type
Leergang
Beoordeling
8,8
Erkenning
Schoolleidersregister PO herregistratie
Duur
5 sessies van 1 dag
Omvang
2,5 ECTS
Prijs
Op aanvraag
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Goede schoolleiders vernieuwen en veranderen; ze pakken de status quo aan. Zij inspireren collega’s tot een heldere en gemeenschappelijke visie, stellen anderen in staat te handelen, geven het goede voorbeeld en nemen de organisatie op sleeptouw. Hoe komt het dat de ene leider in gestaag tempo blijft doorgroeien terwijl de andere op een bepaald niveau blijft hangen? Belangrijk is om jezelf te leren kennen, je omgeving te doorgronden en de optimale keuze te maken voor het samenstellen van het team.

Inhoud
In dit programma leren de deelnemers zichzelf beter kennen door gerichte feedback te vragen aan professionals om hen heen. Door de bril van de ander krijgen we inzicht in onze effectiviteit. Waar zit mijn kracht, hoe kan ik meer impact creëren, hoe neem ik mijn medewerkers in hun ontwikkeling mee om de doelen te bereiken? Hoe kan ik als leider mijn leiderschap effectiever maken? Vragen waar we antwoord op gaan geven en waar de deelnemers zelf acties op gaan formuleren en om in de eigen praktijk toe te passen.

De persoonlijke ontwikkelingsthema’s: Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik & wat doe ik, worden in dit herregistratie programma vanuit wetenschappelijke inzichten behandeld. De persoonlijke leiderschapsontwikkeling wordt methodologisch vormgegeven vanuit de internationaal bekroonde aanpak van Zenger Folkman.

Follow-up
Als goede opvolging van dit programma bevelen wij de zogenaamde Pulse-Check aan. Na een aantal maanden vraagt de deelnemer gericht aan zijn eigen omgeving opnieuw feedback over een aantal specifiek door hem/haar geselecteerde gedragingen. Hierdoor wordt inzicht verkregen in ontwikkelvoortgang en de wijze waarop de omgeving ziet dat de professional actief communiceert over zijn/haar ontwikkeldoelstelling.

Erkenning(en):

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power