Duurzame meerwaardecreatie
Type
Cursus
Beoordeling
8,2
Erkenning
Schoolleidersregister PO basisregistratie
Duur
1 bijeenkomst
Omvang
84 SBU, 3 EC
Prijs
€ 650,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Een van de kritische succesfactoren van toekomstbestendigheid is een duidelijk beeld van toegevoegde waarde: in welk(e) opzicht(en) zijn wij waardevol voor de omgeving waarin onze school staat? Die toegevoegde waarde wordt verwoord in een duidelijke visie, een aansprekende missie en een energizing ambitie.

Een krachtig mission statement, zoals het geheel van visie, missie en ambitie wel wordt genoemd, is in gezamenlijkheid tot stand gekomen en daar ligt dan ook een belangrijke opdracht voor de schoolleider: ervoor zorgen dat de individuele drives van de teamleden optimaal afgestemd zijn op die van de school als geheel. Pas dan wordt de ambitie zoals die bijvoorbeeld in het schoolplan te vinden is, een collectieve ambitie; naast aandacht voor mogelijkheden en een proactieve houding is dit een derde kenmerk van toekomstbestendige organisaties.

In dat geheel van visie, missie en ambitie – het school-DNA – ligt ook het onderscheidend vermogen van de school. DNA, de unieke kracht van de school, kan immers niet gekopieerd worden.

Een leider leeft niet bij de waan van de dag, maar heeft een doel voor ogen. Daardoor handelt een leider proactief en ondernemend. Daarom wordt van u transformationeel leiderschap gevraagd, wat onder meer betekent dat van uw verwacht wordt dat u een visie voor de toekomst van de school initieert en identificeert. Anders gezegd: dat u, samen met uw team, op zoek gaat naar de toegevoegde waarde van uw school. Die visie vormt, samen met de missie en ambitie van school, o.a. de basis van het Schoolplan en van allerlei andere beleidsdocumenten.
Die toegevoegde waarde is tegelijk, als het goed is, het onderscheidend vermogen van uw school. Iedere school biedt voor ruim 80% hetzelfde, maar niet iedere school legt dezelfde accenten. U zult daarom op zoek moeten naar wat uw school excellent maakt of kan maken en wat haar van andere scholen onderscheidt.

Doelgroep
Schoolleiders, middenmanagers, locatieleiders, intern begeleiders en coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor het leiden van veranderprocessen.
Door de gebruikte casuïstiek geschikt voor mensen in het PO, SO, VO en MBO.

Inhoud
De cursus Duurzame Meerwaardecreatie heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

  • Hoofdvormen voor strategieën;
  • SWOT-analyse;
  • Strategische planning;
  • Maatschappelijke ondernemingen;
  • hZC-model;
  • Waardecreatie;
  • Piramides van menselijke behoeften, organisatie- en medewerker-bewustzijn;
  • Confrontatiematrix;
  • Identiteitsdocument.

Studiebelasting
U volgt één collegedag. De totale normstudielast van de cursus, inclusief zelfstudie en werkplekleren, is 84 uur (=3 EC’s).

Erkenning(en):

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power