De school als professionele leergemeenschap
Type
Leergang
Beoordeling
8,6
Erkenning
Schoolleidersregister PO herregistratie
Duur
4 bijeenkomsten
Omvang
144 SBU, 5 EC
Prijs
€ 2.350,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Een professionele leergemeenschap is een schoolcultuur waarin de professionals het boeiend vinden om zich permanent te ontwikkelen, samen met hun collega’s, om steeds beter in staat te zijn om het onderwijs zoveel mogelijk te laten renderen voor iedere leerling. De teamcultuur wordt gevormd door de mensen die deel uitmaken van het team, maar wordt ook bepaald door specifiek leiderschapsgedrag: stimuleren tot samenwerken, stimuleren tot leren, zelf een onderzoekende houding als voorbeeldgedrag tonen en het team uitdagen tot steeds beter functioneren.

Een excellente school heeft een excellent team nodig. Dat betekent niet dat de leraren en andere professionals altijd alles weten, maar wel dat ze erop gericht zijn steeds meer te weten te komen. Zo’n onderzoekende houding is cruciaal om vooruit te komen. Een professionele leergemeenschap is een team van professionals die niets goed genoeg vinden, die zich lerend opstellen en daarbij elkaar uitdagen om te onderzoeken op welke manier iedere leerling het beste leert. Een professionele leergemeenschap is ook een goed samenwerkend team, waarin teamleden zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van iedere leerling.

Doelgroep
Schoolleiders en bovenschools directeuren zijn de doelgroep voor deze leergang.

Inhoud
De leergang bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Module ‘Human Performance Management’
 • Module ‘Kwaliteitszorg en –verhoging in het onderwijs’
 • Module ‘Naar een professionele cultuur’
 • Module ‘De onderzoekende school’
 • In de bijeenkomsten komen de volgende onderdelen aan bod:
  • Actualiteit en casuïstiek
  • Wetenschap (kennis, inzichten, literatuur)
  • Visie (de verdere ontwikkeling van uw visie op het thema)
 • Literatuurstudie en e-learning
 • Zelfstandig PGD-gestuurd leren (onderzoek)

Studiebelasting
U volgt vier collegedagen. De overige activiteiten, waaronder het praktijkonderzoek, voert u uit op momenten die u zelf kiest. De totale normstudielast van de leergang, inclusief zelfstudie en werkonderzoek, is 144 uur (= 5 EC’s).

Erkenning(en):