De kunst van het lesgeven
Type
Cursus
Beoordeling
8,7
Erkenning
C-LiON
Duur
3 bijeenkomsten
Omvang
84 SBU, 3 EC
Prijs
€950,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Door het lerarentekort denken steeds meer mensen na over het werken in het onderwijs, maar zetten vaak de stap niet om de uitdaging aan te gaan. Lesgeven is tenslotte een kunst. Met deze cursus 'De kunst van het lesgeven' krijgen geïnteresseerden in het onderwijsvak een introductie op hoe ons hedendaagse onderwijs is vormgegeven.

Daarnaast is deze cursus ook voor mensen die al geruime tijd in de schoolleiding zitten. Zij bemerken dat ze verder af komen te staan van de onderwijspraktijk, al kunnen ze terugvallen op hun oorspronkelijke basiskennis van het lesgeven. Ze weten welke basisprincipes gelden voor lesgeven, voor de interactie met kinderen en voor een goed klassenmanagement. Als u heel lang zelf niet meer hebt lesgegeven gaat het anders aanvoelen, omdat u merkt dat het onderwijsproces andere eisen stelt dan ‘vroeger’. Daardoor voelt u zich minder zeker in uw beoordeling van de kwaliteit van het onderwijsproces en menig schoolleider schuift dan deze activiteiten door naar de intern begeleider of zorgcoördinator. 

Deze onzekerheid voelen beginnende of zij-instromende professionals of schooldirecteuren ook. Ze willen wel graag maar durven zich nauwelijks op onderwijsterrein te manifesteren.

Om meer inzicht te krijgen in de kunst van het lesgeven, worden er meerdere theoriën besproken; na het concept van de ‘lerende organisatie’ op het eind van de vorige eeuw en het introduceren van het begrip ‘excellent onderwijs’ in het begin van deze eeuw, is er veel wetenschappelijke informatie beschikbaar gekomen. Zo heeft Marzano een schitterende bundeling gemaakt van evidence based methodieken en werkwijzen, en is recentelijk John Hattie goed in beeld gekomen met zijn inzichten inzake het leerproces van kinderen. We zien dat deze onderwijskundige ontwikkelingen gelijke tred houden met nieuwe inzichten over de werking van de hersenen, en met de ontwikkeling van nieuwe (multimediale) onderwijsleermiddelen.
Om verschillende doelgroepen zoals de professionals buiten het onderwijsvak, zij-instromende schoolleiders, schoolleiders die al heel lang buiten het onderwijsproces staan en (intern) begeleiders actuele en wetenschappelijk onderbouwde inzichten te geven op het gebied van de kunst van het lesgeven, heeft C-LiON deze module ontwikkeld. Hierin leert u observeren vanuit een goed onderbouwd referentiekader en die observatie om te zetten in ontwikkelingsgerichte gesprekken met leraren.

Doelgroep
Zij-instromende schoolleiders, schoolleiders die al heel lang in functie zijn en (intern) begeleiders vormen de doelgroep voor deze cursus. Door de gebruikte casuïstiek geschikt voor mensen in het PO, VO, MBO en SO. Voor professionals van andere vakgebieden die geïnteresseerd zijn in een baan in het onderwijs, is deze cursus een inzichtgevende introductie. 

Inhoud
Pedagogisch klimaat en pedagogische relatie (met inzichten van Luc Stevens);

  • Opbrengstgerichte didactiek (met inzichten van John Hattie, Marzano en het toezichtkader van de inspectie);
  • Afstemming en differentiatie (met inzichten van ‘Teach like a champion’);
  • Handelingsgericht werken (in relatie met de Wet Passend Onderwijs);
  • Effectief klassenmanagement (met inzichten van Marzano);
  • Gezamenlijk verantwoordelijk (team-teaching en ouderparticipatie in traditionele en moderne vernieuwingsscholen);
  • Ontwikkelingsgericht coachen.

Studiebelasting
U volgt drie lesdagen van elk 2 dagdelen. De totale normstudielast van de module, inclusief zelfstudie en werkplekleren, is 84 uur (= 3 EC’s).

Erkenning(en):

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power