De kunst van het lesgeven
Type
Cursus
Beoordeling
8,7
Erkenning
Schoolleidersregister PO basisregistratie, Stichting Post HBO
Duur
3 bijeenkomsten
Omvang
84 SBU, 3 EC
Prijs
€890,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Mensen die al geruime tijd in de schoolleiding zitten, bemerken dat ze verder af komen te staan van de onderwijspraktijk, al kunnen ze terugvallen op hun oorspronkelijke basiskennis van het lesgeven. Ze weten welke basisprincipes gelden voor lesgeven, voor de interactie met kinderen en voor een goed klassenmanagement. Als u heel lang zelf niet meer hebt lesgegeven gaat het anders aanvoelen, omdat u merkt dat het onderwijsproces andere eisen stelt dan ‘vroeger’. Daardoor voelt u zich minder zeker in uw beoordeling van de kwaliteit van het onderwijsproces en menig schoolleider schuift dan deze activiteiten door naar de intern begeleider of zorgcoördinator.

Deze onzekerheid voelen zij-instromende schooldirecteuren ook. Ze durven zich nauwelijks op onderwijskundig terrein te manifesteren.

Na het concept van de ‘lerende organisatie’ op het eind van de vorige eeuw en het introduceren van het begrip ‘excellent onderwijs’ in het begin van deze eeuw, is er veel wetenschappelijke informatie beschikbaar gekomen. Zo heeft Marzano een schitterende bundeling gemaakt van evidence based methodieken en werkwijzen, en is recentelijk John Hattie goed in beeld gekomen met zijn inzichten inzake het leerproces van kinderen. We zien dat deze onderwijskundige ontwikkelingen gelijke tred houden met nieuwe inzichten over de werking van de hersenen, en met de ontwikkeling van nieuwe (multimediale) onderwijsleermiddelen.
Om verschillende doelgroepen zoals de zij-instromende schoolleiders, schoolleiders die al heel lang buiten het onderwijsproces staan en (intern) begeleiders actuele en wetenschappelijk onderbouwde inzichten te geven op het gebied van de kunst van het lesgeven, heeft C-LiON deze module ontwikkeld. Hierin leert u observeren vanuit een goed onderbouwd referentiekader en die observatie om te zetten in ontwikkelingsgerichte gesprekken met leraren.

Doelgroep
Zij-instromende schoolleiders, schoolleiders die al heel lang in functie zijn en (intern) begeleiders vormen de doelgroep voor deze cursus.
Door de gebruikte casuïstiek geschikt voor mensen in het PO, VO, MBO en SO.

Inhoud
Pedagogisch klimaat en pedagogische relatie (met inzichten van Luc Stevens);

  • Opbrengstgerichte didactiek (met inzichten van John Hattie, Marzano en het toezichtkader van de inspectie);
  • Afstemming en differentiatie (met inzichten van ‘Teach like a champion’);
  • Handelingsgericht werken (in relatie met de Wet Passend Onderwijs);
  • Effectief klassenmanagement (met inzichten van Marzano);
  • Gezamenlijk verantwoordelijk (team-teaching en ouderparticipatie in traditionele en moderne vernieuwingsscholen);
  • Ontwikkelingsgericht coachen.

Studiebelasting
U volgt drie lesdagen van elk 2 dagdelen. De totale normstudielast van de module, inclusief zelfstudie en werkplekleren, is 84 uur (= 3 EC’s).

Erkenning(en):