Cultuurexpert
Type
Opleiding
Beoordeling
Nieuw!
Erkenning
Registerleraar, Stichting Post HBO
Duur
1 jaar
Omvang
196 SBU, 7 EC
Prijs
Op aanvraag
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Cultuuronderwijs daagt uit tot verbeelden, creatief denken, onderzoek, dialoog en reflectie. Cruciale vaardigheden voor de toekomst van iedere leerling. Maar wat is 'creativiteit' en hoe ontwikkelt een leerling zich hierin? En wat is nu precies de meerwaarde van kunstvakken? En hoe krijg je een heel team mee?

De post-HBO opleiding Cultuurexpert heeft als doel leraren en middenkaderfunctionarissen op te leiden, zodat ze in staat zijn een schoolteam ‘mee te nemen’ in het proces dat begint bij visievorming en eindigt bij het realiseren van sterk cultuuronderwijs. De (aanstaande) cultuurexpert of cultuurcoördinator (icc'er) vergroot zijn kennis op gebied van onder andere effectief onderwijs, kwaliteitszorg, projectleiding en coaching, en werkt daarnaast aan zijn eigen artistieke kwaliteiten.

Een afgestudeerd Cultuurexpert kent als belangrijkste taken:
- inspireren;
- beleid ontwikkelen en coördineren;
- coachen.

In het eindadvies ‘OnsOnderwijs2032’ krijgt cultuuronderwijs een belangrijke plaats. In de geformuleerde visie op toekomstig onderwijs is het eerstgenoemde kenmerk: ‘’De leerling ontwikkelt kennis en vaardigheden door creativiteit en nieuwsgierigheid in te zetten.’’ Hierin worden termen als ‘verbeeldingskracht’, ‘experimenteren’ en ‘reflecteren’ genoemd. Stuk voor stuk vaardigheden die bij uitstek terugkomen in cultuuronderwijs (mits goed gegeven).

Cultuuronderwijs stimuleert de ontwikkeling van kinderen, doordat het een sterk beroep doet op het gelijktijdig functioneren van diverse hersengebieden. Daardoor kun je een sterke ontwikkeling constateren op het gebied van:
- beheersing van een medium (voorwerpen, instrumenten, taal, het lichaam of grafische tekens);
- de cognitieve vaardigheden, met name ‘verbeelding’ (vanuit verbeelding naar creativiteit);
- cultureel (zelf)bewustzijn en burgerschap;
- emoties en welbevinden (de drijfveer van al ons handelen);
- zelfvertrouwen en initiatief.

Voor het realiseren van goed cultuuronderwijs zijn vakdocenten niet per definitie nodig en methodes bieden evenmin garantie. In deze opleiding worden de voorwaarden en de verschillende mogelijkheden voor kwalitatief hoogstaand cultuuronderwijs onder de loep genomen, ook die voor de groepsleraar. Omdat scholen erg van elkaar verschillen, zal het eindresultaat (de ontwikkeling en uitvoering van beleid rond cultuuronderwijs) per student en per school verschillen.
In deze opleiding ontwikkelt de (aanstaande) cultuurexpert vaardigheden die hem in staat stellen de spil te worden van onderwijsinnovatie op school. Omwille van het belang van de brede ontwikkeling en inzetbaarheid van de cultuurexpert wordt de vakinhoud van iedere kunstdiscipline uitgediept: dans, drama, muziek en beeldende vorming, maar ook cultureel erfgoed en media. Daarnaast wordt continu de link gelegd naar andere vakken, want het realiseren van samenhang draagt bij aan de kwaliteit van het totale onderwijsaanbod op school.

Doelgroep
Leraren en middenkaderfunctionarissen in het primair onderwijs vormen de doelgroep voor deze opleiding. Deelnemers nemen de eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de opleiding een zeer praktisch karakter heeft.

Inhoud
De volgende modulen worden gevolgd:

Modulen die meer theoretisch van aard zijn (uiteraard wel stevig voorzien van praktijksuggesties en praktisch toepasbare tools):
T1. Beleidsontwikkeling;
T2. Effectief onderwijs en evidence based methoden;
T3. Kwaliteitsfactoren op leerlingniveau;
T4. Kwaliteitsfactoren op schoolniveau;
T5. Projectleiding;
T6. Kwaliteitszorg;
T7. Coaching van volwassenen.

Praktijkmodulen, gericht op artistieke vaardigheden en vakdidactiek:
P1. Dans;
P2. Drama;
P3. Muziek;
P4. Beeldende vorming;
P5. Cultureel erfgoed en media.

Het schrijven van een beleidsplan rond cultuuronderwijs en het zelf ontwerpen en uitvoeren van kunstzinnige en culturele lessen maken deel uit van de opleiding. Tenslotte wordt een presentatiedag gehouden om de ontwikkelde projecten en beleidsplannen aan elkaar en aan andere belangstellenden te tonen.

Studiebelasting
De opleiding tot Cultuurexpert bestaat uit een traject van één jaar, waarbij 12 modules worden gegeven (5 praktijkmodules en 7 theoretische modules). De praktijkmodules zijn het meest intensief en duren van 14.00 uur tot 20.00 uur. De theoretische modules beginnen om 13.30 uur en eindigen om 17.00 uur. Daarnaast wordt door middel van e-learning en werkplekleren gestudeerd. Houd rekening met ongeveer 4 uur per week voor zelfstudie.
De totale normstudielast van de opleiding is 220 uur (= 8 EC’s).

Erkenning(en):

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power