Creatief omgaan met taal
Type
Leergang
Beoordeling
7,8
Erkenning
C-LiON
Duur
3 bijeenkomsten
Omvang
42 SBU, 1.5 EC
Prijs
€ 750,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De leergang ‘Creatief omgaan met taal’ heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs op ‘expertniveau’. Het gaat daarbij om de kenmerken van opbrengstgericht werken. Het gaat om het kennen en toepassen van deze kenmerken in het eigen onderwijs, de resultaten van het leerproces kunnen analyseren en evalueren en op grond daarvan nieuwe lessen kunnen ontwerpen. Zo komt u zelf ‘boven de methode staan’ en kan u uw eigen taalonderwijs creëren.
U werkt tijdens deze leergang actief aan verbetering van de opbrengsten van het taalonderwijs in uw groep of school.

Het gebruik van goede lees-/taalmethoden is essentieel. Maar het strak volgen van die methode doet meestal geen recht aan de verschillen in onderwijsbehoeften van individuele leerlingen. De leraar maakt het verschil! De taalontwikkeling van de leerlingen en de opbrengsten die worden gehaald, worden voor een groot deel bepaald door de kennis over taal en de kwaliteit van de instructie van de leraar! In deze leergang reflecteert u op uw eigen handelen en vergelijkt dit met evidence based (taal-)didactiek, zodat u in staat bent om – met gebruik van de methode, van toetsen en andere hulpmiddelen – zelf het beste lees-/taalonderwijs te creëren.

Doelgroep
Leraren in groep 3 t/m 8 van het primair onderwijs vormen de eerste doelgroep. Ook intern begeleiders zijn welkom. Deelnemers nemen de eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de leergang een zeer praktisch karakter heeft.

Inhoud
In deze leergang staat het volgende centraal:

  • interactief taalonderwijs;
  • een krachtige leeromgeving taal;
  • (evidence based) didactische modellen voor begrijpend lezen en informatieverwerving;
  • (evidence based) spellingdidactiek;
  • activiteiten binnen de verschillende leerlijnen gevorderde geletterdheid;
  • taalonderwijs binnen alle schoolvakken;
  • talige routines voor alle klassen.

Studiebelasting
We adviseren gedurende de leergang zoveel mogelijk tijd aan het lesgeven in taal/lezen in groep 3 – 8 te kunnen besteden, minstens 3 uur per week gedurende minstens zes weken. Daarnaast zal er ongeveer 2 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. Er worden drie collegedagen ingepland. De totale normstudielast van de leergang is 42 uur (=1,5 EC’s).

Erkenning(en):

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power