Coördinator Wetenschap en Technologie
Type
Opleiding
Beoordeling
Nieuw!
Erkenning
C-LiON, Registerleraar, Stichting Post HBO
Duur
1 jaar
Omvang
280 SBU, 10 EC
Prijs
€ 2.950,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De post-HBO opleiding ‘Coördinator Wetenschap en Technologie’ heeft tot doel leraren en middenkaderfunctionarissen toe te rusten met inzichten en vaardigheden op het gebied van begeleiden van andere leraren ten aanzien van het leerdomein ‘Wetenschap en Technologie.
Toekomstgericht onderwijs maakt het noodzakelijk dat leerlingen in aanraking komen met de allernieuwste inzichten uit de wetenschap en technologie. En – niet minder belangrijk – dat leerlingen kunnen omgaan met een wereld die permanent in ontwikkeling is. Dat vergt een onderzoekende houding van leraren en leerlingen.

‘Wetenschap en Technologie’ is een nieuw leerdomein op de basisschool. In het 'Masterplan Ruimte voor Talent – Ruimte voor Wetenschap en Techniek' stimuleert de overheid leraren zich te verdiepen in dit domein. Niet door les te geven over zuivere wetenschap op een hoog abstractieniveau, maar door leerlingen in contact te brengen met een aantal verrassende nieuwe inzichten en technieken, waardoor zij een onderzoekende houding ontwikkelen. Dat uit zich in het stellen van vragen, een nieuwsgierige instelling, het kunnen opzetten en uitvoeren van onderzoekjes en op deze manier leren. In deze opleiding voor (aanstaande) coördinatoren wetenschap en technologie, worden de inzichten en vaardigheden aangeleerd om te kunnen functioneren als spil van deze onderwijsinnovatie op school. Daarbij kan – afhankelijk van het schoolprofiel – gekozen worden om zich te specialiseren in:

 1. Rekenen en Taal
  Door taal en rekenen in een betekenisvolle context te plaatsen, krijgen deze vakken meer inhoud. Wetenschap en technologie zorgen voor een onderzoekende en realistische inhoud van de vakken. Leerlingen die zo op onderzoek uitgaan, vinden leren leuk en onthouden alles veel beter.
   
 2. Excellentie
  Echte uitblinkers krijgen op school de ruimte om hun interesse te verdiepen en worden uitgedaagd tot hogere prestaties. Scholen geven (bepaalde) leerlingen de kans om ook te leren in bedrijven, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en universiteiten.
   
 3. Verborgen talenten
  Sommige leerlingen leren beter met hun handen. Zij zijn ermee gebaat dat ze succeservaringen opdoen en gemotiveerd raken voor een technische vervolgopleiding. Basisscholen werken hierin samen met scholen voor technisch voortgezet onderwijs.
   
 4. Brede school
  Basisscholen die binnen een MFC of Brede school samenwerken met kinderopvang en andere organisaties, kiezen ook bij Wetenschap en Technologie voor onderzoek in de alledaagse werkelijkheid zoals die thuis, op school en bij de opvang aanwezig is.
   
 5. TalentenKracht
  In een TalentenKracht school werken ouders, leraren en onderzoekers samen om de talenten van ieder kind optimaal te ontwikkelen. Juist door onderzoek te doen op een manier die past bij het talentenprofiel van ieder kind.

Doelgroep
Leraren en middenkaderfunctionarissen in het primair onderwijs vormen de doelgroep voor deze opleiding. Deelnemers nemen de eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de opleiding een zeer praktisch karakter heeft.

Inhoud
De volgende modulen worden gevolgd:

 1. Wetenschap en technologie;
 2. Onderzoekend leren;
 3. Visieontwikkeling;
 4. Coachingsvaardigheden;
 5. Profiel-specialisatie;
 6. Samenwerking met kennisinstituten en bedrijfsleven.

Het schrijven van een W&T-plan en het zelf ontwerpen en uitvoeren van W&T-geïntegreerde lessen maken deel uit van de opleiding.

Studiebelasting
De opleiding tot Coördinator Wetenschap en Technologie bestaat uit een traject van één jaar, waarbij 6 modulen worden gegeven van ieder 2 dagdelen training en enkele keren videoconferencing. Daarnaast wordt door middel van e-learning en werkplekleren gestudeerd. Houd rekening met ongeveer 4 uur per week voor zelfstudie. De totale normstudielast van de opleiding is 280 uur (= 10 EC’s).

Erkenning(en):

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power