Coach van Onderwijsprofessionals
Type
Opleiding
Beoordeling
8,1
Erkenning
C-LiON
Duur
1 jaar
Omvang
335 SBU, 12 EC
Prijs
€ 3.690,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Door de vele externe ontwikkelingen, in combinatie met de wens van professionals in het onderwijs om zich te blijven ontwikkelen, is er een enorme behoefte aan begeleiding bij de uitvoering van het dagelijks werk. En waar eerst nogal eens externe begeleiders en coaches werden aangetrokken, is het nu de bedoeling dat leidinggevenden, intern begeleiders, en gespecialiseerde interne coaches de begeleiding van onderwijsprofessionals gaan overnemen.
C-LiON biedt een post-hbo opleiding tot Coach van onderwijsprofessionals gericht op het verwerven van de juiste competenties om onderwijsprofessionals te kunnen coachen.

Coaching is een proces waarin mensen voorwaarts worden geholpen doordat zij worden ondersteund in:

 • het onderzoeken van hun huidige situatie;
 • het verkennen van nieuwe mogelijkheden;
 • het stellen van doelen;
 • het ondernemen van actie om deze doelen te bereiken;
 • het wegnemen van interne weerstand om het eigen gedrag te veranderen.

Coaching is daardoor gericht op het versterken van de mogelijkheden van de coachee. Deze moet in staat zijn om de uitdagingen nu en in de toekomst aan te gaan.
Coaching is ondersteunend, en ook taakgericht. De doelen van de school en van het onderwijsproces worden gekoppeld aan de eigen ontwikkeling. Als effect van de coaching moeten de leraar, de school en – uiteindelijk - de leerling er beter van worden!

Doelgroep
Intern begeleiders, intern coaches, leidinggevenden en andere professionals die zich professioneel bezighouden met coaching van leraren, schoolteams of leidinggevenden van scholen.

Inhoud
Dit competentiegerichte opleidingstraject begint met een intake, het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan en het inventariseren van mogelijkheden om op de werkplek tot een ontwikkelingsproces te komen.

Daarna worden de volgende modulen gevolgd:

 1. De essentie van coaching;
 2. Oplossingsgericht coachen;
 3. Verdieping communicatieve vaardigheden;
 4. Zelfanalyse als coachmethodiek;
 5. De creatiespiraal;
 6. Coaching van veranderingsprocessen;
 7. Neuro-Linguïstisch Programmeren en coaching;
 8. Transactionele analyse in coaching;
 9. Evalueren en afsluiten.

Het uitvoeren van een drietal coachingstrajecten van onderwijsprofessionals maakt deel uit van de opleiding. Maar ook het schrijven van een persoonlijke logboek met reflecties op de eigen ontwikkeling naar aanleiding van het opgestelde POP.
Aan het eind van het traject wordt een presentatiedag gehouden om de resultaten van het ontwikkelingstraject aan elkaar te tonen.

Studiebelasting
We adviseren één dag per week structureel te besteden aan het leerwerktraject (verwerkingsopdrachten in de onderwijspraktijk). Daarnaast zal ongeveer 5 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. De colleges, met trainingen en intervisie worden met een gemiddelde van 1 dag per drie of vier weken ingepland. De totale normstudielast van de opleiding is 336 uur (=12 EC’s). Deze tijd kan verspreid worden over één, anderhalf of twee jaar.

Erkenning(en):

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power