Bovenschools en Meerscholen directeur
Type
Opleiding
Beoordeling
8,9
Erkenning
Schoolleidersregister PO herregistratie
Duur
1,5 jaar
Omvang
430 SBU, 15 EC
Prijs
Op aanvraag
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De post-HBO opleiding voor het verwerven van een diploma ‘Bovenschools en Meerscholen Directeur’, dat erkend wordt door de Stichting Post-HBO. Zeer praktijkgerichte didactiek die gebaseerd is op onze jarenlange ervaring met leiderschapsontwikkeling. Inhoudelijk inspirerend en met de allernieuwste inzichten op het gebied van leiderschap en management over meerdere scholen. Deze opleiding is een vervolgopleiding na het diploma ‘Schoolleider Primair Onderwijs’. Flexibele opleidingstrajecten die in één, anderhalf of twee jaar kunnen worden doorlopen.

Het aantal directeuren dat leiding geeft aan meer dan één school neemt zienderogen toe. Door de krimp zien besturen zich genoodzaakt om te bezuinigen op het aantal managementfunctionarissen, maar ook gaat men over tot het aanstellen van bovenschools en meerscholendirecteuren op grond van kwalitatieve overwegingen. Bijvoorbeeld omdat men specifieke onderwijskundige verantwoordelijkheden bij een locatieleider neerlegt, en voor de meer bedrijfsmatige aansturing managers benoemt over twee of meer scholen.
Mensen die doorstromen van de functie van schooldirecteur naar bovenschoolse en meerscholen aansturing, ervaren dat het een totaal ander beroep wordt. In plaats van directe aansturing en dagelijkse leiding, zit er nu tijd, afstand en dikwijls ook een persoon tussen. Het is een proces van loslaten en sturen op hoofdlijnen. Maar ook: meer aandacht voor tactische en strategische activiteiten: positioneren van de scholen in de omgeving, aangaan van strategische allianties, synergie tussen schoolteams stimuleren, bovenschools werkende functionarissen e.d.

Doelgroep
Bovenschools managers, meerscholendirecteuren en directeuren van complexe organisaties met meerdere locaties, vormen de doelgroep. Mensen die zo’n functie ambiëren vanuit een doorgroeiambitie, zijn ook welkom, mits zij in staat zijn om de werkplek- (onderzoeks-) opdrachten uit te voeren.

Inhoud
De belangrijkste onderdelen van de opleiding zijn:

 • Persoonlijke competentieontwikkeling
 • Inhoudelijke modulen:
  • Ondernemerschap, per school een uitdaging
  • Onderwijsmarketing: onderscheid mag gezien worden
  • Onderwijs en innovatie
  • Innovatie van de bedrijfsvoering
  • Performance- & Talentmanagement
  • Projectmanagement IKC
  • Opbrengstgericht leiderschap
  • Governance
  • Financieel management
  • Onderzoek
 • Werkplekleren

Studiebelasting
We adviseren – als u de opleiding verdeelt over twee jaar - één dag per twee weken structureel te besteden aan het leerwerktraject (onderzoeks-/verwerkingsopdrachten op de werkplek). Daarnaast zal ongeveer 5 uur nodig zijn voor zelfstudie per week. De colleges, met trainingen en intervisie worden met een gemiddelde van 1 dag per maand ingepland. De totale normstudielast van de opleiding is 430 uur (=15 EC’s). Deze tijd kan gespreid worden over één, anderhalf of twee jaar.

Erkenning(en):

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power