Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie
Type
Leergang
Beoordeling
8,4
Erkenning
Schoolleidersregister PO herregistratie
Duur
4 bijeenkomsten
Omvang
144 SBU, 5 EC
Prijs
Op aanvraag
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Een toekomstbestendige onderwijsorganisatie opbouwen is meer dan het financieel op orde zijn. Ouders kiezen namelijk steeds vaker de school waarvan zij ervaren dat deze toegevoegde waarde levert voor hun belang: dat wat in hun ogen het belang is voor het kind. Daarom moeten schoolleiders in staat zijn om goed stakeholdermanagement te voeren en de onderwijsmarketing van binnenuit (waardengedreven) vorm te geven na grondige analyse van de belangen van de stakeholders. In het strategisch beleid wordt tenslotte gewerkt aan integrale afstemming van verschillende beleids- en organisatieterreinen, zodat de school bestaansrecht blijft houden in de toekomst.

Als een school goed communiceert met de stakeholders, komt er steeds meer afstemming in visie, waarden, programma’s en werkwijzen. In die open verhouding schuilt de kracht van toekomstbestendigheid, die iedere schooldirecteur en –bestuurder wenst. Het strategisch beleid kan daarom pas echt zorgen voor een stabiele ontwikkeling naar de toekomst toe, als deze tot stand is gekomen na grondige analyse en evaluatie van maatschappelijke ontwikkelingen en van de belangen, waarden en verwachtingen van ouders, leerlingen, bestuur, toezichthouders en ketenpartners. Dat u daarbij werkt in het krachtenveld van meerdere belanghebbenden, zal duidelijk zijn. Daarom is afstemming van het schoolbeleid met het beleid van het bestuur van belang. Zo worden strategische keuzen ingebed in de ambitie en in de strategische lijnen van het schoolbestuur.

In deze leergang leert u als onderwijskundig ondernemer te denken. U maakt analyses en voert evaluaties uit, op grond waarvan u komt tot bijstelling van uw strategisch beleid en de daarvan afgeleide onderwijsmarketing en communicatie.

Doelgroep
Leidinggevenden in het onderwijs zijn de doelgroep voor deze leergang. Maar bestuurders zijn uiteraard ook van harte welkom. Deze leergang is ook geschikt voor de herregistratie bij het SRPO.

Inhoud
De leergang ‘Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie’ bestaat uit de volgende modulen:

  • Module ‘Onderwijskundig ondernemerschap’
  • Module ‘Duurzame meerwaardecreatie’
  • Module 'Management, bestuur en toezicht'
  • Module ‘Ouderbetrokkenheid'

Iedere module bestaat uit:

  • Voorwerk: reflectie, literatuur
  • Bijeenkomsten: inspiratie, verdieping, training, interactie
  • Verwerking: (zelf-)onderzoek, analyse, conclusies

Studiebelasting
U volgt vier trainingsmodulen van elk één dag. De overige activiteiten voert u uit op momenten die u zelf kiest. De totale normstudielast van de leergang, is 144 uur (= 5 EC's), inclusief zelfstudie en verwerkingsopdrachten. De verwerkingsopdracht maakt u voor een groot deel reeds tijdens de bijeenkomsten en maakt u af in een zinvolle activiteit op uw eigen school.

Erkenning(en):

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power