Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie
Type
Leergang
Erkenning
Schoolleidersregister
Beoordeling
8,4
Duur
4 bijeenkomsten
Omvang
112 SBU, 4 EC
Prijs
€2.250,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Een toekomstbestendige onderwijsorganisatie opbouwen is meer dan het financieel op orde zijn. Ouders kiezen namelijk steeds vaker de school waarvan zij ervaren dat deze toegevoegde waarde levert voor hun belang: dat wat in hun ogen het belang is voor het kind. Daarom moeten schoolleiders in staat zijn om goed stakeholdermanagement te voeren en de onderwijsmarketing van binnenuit (waardengedreven) vorm te geven na grondige analyse van de belangen van de stakeholders. In het strategisch beleid wordt tenslotte gewerkt aan integrale afstemming van verschillende beleids- en organisatieterreinen, zodat de school bestaansrecht blijft houden in de toekomst.

Als een school goed communiceert met de stakeholders, komt er steeds meer afstemming in visie, waarden, programma’s en werkwijzen. In die open verhouding schuilt de kracht van toekomstbestendigheid, die iedere schooldirecteur en –bestuurder wenst. Het strategisch beleid kan daarom pas echt zorgen voor een stabiele ontwikkeling naar de toekomst toe, als deze tot stand is gekomen na grondige analyse en evaluatie van maatschappelijke ontwikkelingen en van de belangen, waarden en verwachtingen van ouders, leerlingen, bestuur, toezichthouders en ketenpartners. Dat u daarbij werkt in het krachtenveld van meerdere belanghebbenden, zal duidelijk zijn. Daarom is afstemming van het schoolbeleid met het beleid van het bestuur van belang. Zo worden strategische keuzen ingebed in de ambitie en in de strategische lijnen van het schoolbestuur.

In deze leergang leert u als onderwijskundig ondernemer te denken. U maakt analyses en voert evaluaties uit, op grond waarvan u komt tot bijstelling van uw strategisch beleid en de daarvan afgeleide onderwijsmarketing en communicatie.

Doelgroep
Leidinggevenden in het onderwijs zijn de doelgroep voor deze leergang. Maar bestuurders zijn uiteraard ook van harte welkom.

Inhoud
De leergang ‘Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie’ bestaat uit de volgende modulen:

  • Module ‘Onderwijskundig ondernemerschap’
  • Module ‘Duurzame meewaardecreatie’
  • Module ‘De school als maatschappelijke onderneming’

Iedere module bestaat uit:

  • Voorwerk: reflectie, literatuur
  • Bijeenkomsten: inspiratie, verdieping, training, interactie
  • Verwerking: (zelf-)onderzoek, analyse, conclusies

Studiebelasting
U volgt vier trainingsmodulen van elk één dag en u interviseert tijdens een schoolbezoek aan elk van uw (intervisie-)groepsgenoten (totaal vier bezoeken waarbij u één keer gastheer/-vrouw bent).
De overige activiteiten voert u uit op momenten die u zelf kiest. De totale normstudielast van de leergang, inclusief zelfstudie en verwerkingsopdrachten, is 112 uur (= 4 EC’s), verdeeld over 42 contacturen en 70 zelfstudie- en uitwerkingsuren.

Erkenning(en):