Interview Jan Veenker: ‘Het lijkt wel alsof je dezelfde taal spreekt als het gaat om opleiden van mensen en dat is heel prettig.’

dinsdag 30 juni 2020

Wij interviewden de voorzitter van het CvB van Stichting OBO West Brabant Jan Veenker over zijn ervaringen met het maatwerk dat C-LiON voor scholen en stichtingen kan bieden.

Hoe bent u of uw onderwijsstichting bij C-LiON / Via Vinci Academy terecht gekomen?
Jan: "Ik heb ooit de interim management opleiding bij Via Vinci Academy gedaan en zo ben ik voor het eerst in contact gekomen met Via Vinci / C-LiON."

Waarom koos u voor het maatwerk van C-LiON / Via Vinci Academy?
Jan: "Ik merkte tijdens het volgen van de interim opleiding dat de opleiding zo flexibel was dat het heel goed paste bij het werk wat ik op dat moment aan het doen was. Daar was ik erg van onder de indruk. Toen we bij mijn vorige werkgever Stichting BOOR Rotterdam aan het nadenken waren over het opleiden van al onze directeuren voor de herregistratie, maar ook om een professionaliseringsslag te maken met elkaar, hebben we vanwege mijn goede ervaring ook C-LiON uitgenodigd. De keuze viel op C-LiON, omdat C-LiON zich goed aanpast aan dat wat alle mensen die in dat traject worden opgeleid, nodig hebben. Zij zijn goed in staat om op individuele basis te kijken naar wat je al kan, waar de lat ligt waar je aan moet voldoen en wat elk individu nog nodig heeft om de stap te zetten om daaraan te voldoen.

Normaal gesproken als je een trainingsaanbod afneemt, wordt er uitgegaan van een gemiddelde groep. Ik vind dat C-LiON veel beter in staat is om te kijken welke individuen er in de groep zitten en wat zij dan nodig hebben. Omdat ik al goede ervaringen heb gehad bij de opleiding en mijn vorige werkgever heb ik er ook nu voor gekozen om voor ons nieuwe IB-traject voor C-LiON te kiezen. Het lijkt wel alsof je dezelfde taal spreekt als het gaat om het opleiden van mensen en dat is echt heel prettig."

Wat is het doel van het maatwerk voor OBO West Brabant?
Jan: "We starten een IB-traject voor alle intern begeleiders van mijn huidige onderwijsstichting OBO West Brabant. We willen daarmee de transitie maken voor onze IB’ers naar een coördinator kennis, leren en innoveren, eigenlijk richting de nieuwe beroepsstandaard van IB’ers. Wat we zien is dat al onze IB’ers op redelijk verschillend niveau zitten. De ene IB’er heeft pas de opleiding gedaan en de andere 20 jaar geleden. Er is in de afgelopen 10 jaar in het werk van de intern begeleider zo veel veranderd dat de functie is veranderd. Iedereen heeft zich daarin geschoold, maar allemaal op individuele basis of per school. Waar we nu voor willen zorgen, is dat de kennisbasis bij alle IB’ers in de stichting hetzelfde is en dat ze allemaal goed uitgerust zijn om de stap te kunnen maken naar coördinator kennis, leren en innoveren. Zo kunnen alle IB’ers van de kind- en leerkrachtgerichte taken de transitie maken naar daadwerkelijk de sterke schakel zijn naast de directeur, die verantwoordelijk is voor het leren van de verschillende teams in de school."

Hoe wordt dat maatwerk vormgegeven?
Jan: "We zitten nu midden in de intakes. C-LiON is met deze intakes bezig om te kijken naar: waar sta je in je ontwikkeling, wat kun je al wel en welke stappen heb je nog te zetten? Dan worden er verschillende groepen gemaakt op basis van de verschillende niveaus die uit de intakes vloeien en starten we het opleidingstraject."

Waar liggen de uitdagingen met betrekking tot maatwerk voor een onderwijsstichting?
Jan: "Ik denk dat op het moment dat je cursussen aanbiedt die statisch zijn, namelijk iemand voor een bord die iets over een onderwerp vertelt, dit niet automatisch gaat leiden tot leren. Door goed aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk en bij de behoefte van de mensen, denk ik dat leren gemakkelijker op gang komt, dan wanneer iemand je komt vertellen hoe het zou moeten. En daar ligt juist de kracht van C-LiON."

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power