Interview met Anneke van Ooijen, oud-student van de opleiding Interim Management Onderwijs

woensdag 26 februari 2020

Op 22 januari jl. hebben we een blog geschreven over de vraag of de opleiding Interim Management Onderwijs (IMO) nu alleen voor die personen geschikt is, die heel erg graag interimmer willen worden. Of is de opleiding ook een zinvolle aanvulling op het ‘gewone’ schoolleiderschap? Het leek ons een leuk idee om eens een oud student, in dit geval Anneke van Ooijen, aan het woord te laten.
Anneke zit precies tussen deze twee varianten in: interim binnen haar eigen schoolbestuur, waar voldoende mogelijkheden zijn om met enige regelmaat te kunnen veranderen van opdracht.

We zijn daarvoor op pad gegaan naar de OBS Andries van der Vlerk in Hoogvliet (Rotterdam). Omdat Anneke tijdens de opleiding een mooie organisatieanalyse heeft gemaakt van haar school, waaronder ook een omgevingsanalyse, zag ik bij aankomst in de wijk en school, al direct een mooi stukje herkenning.

Anneke had voor zichzelf de behoefte om zich verder te bekwamen in de kennis en vaardigheden die horen bij het uitvoeren van tijdelijke opdrachten binnen een school. Voor haar gevoel was dat het beste te bereiken door ‘iets van interim’ te gaan doen. Ze is dus gaan uitzoeken wat er zo ‘allemaal te koop was’.

Op aanraden van haar bovenschools directeur kwam ze bij de opleiding IMO terecht van C-LiON.
Anneke: “De inhoud en opbouw van de opleiding leken mij prima passen. De herregistratie waarin de opleiding ook volledig voorziet, speelde eigenlijk nog niet eens mee want dat had ik tot 2022 al geregeld. Leuk was dat zonder dat ik het wist ook twee collega’s zich hadden ingeschreven.”

Omdat we bij C-LiON uitgaan van het concept Creation Based Learning©, waarbij theorie en eigen praktijk wordt gecombineerd, ligt de vraag voor de hand welk voordeel er voor Anneke gehaald is uit de opleiding.
Anneke: “Omdat er in de opleiding een logische opbouw zit, heb ik kunnen werken aan een uitgebreide analyse en deze analyse kunnen verwerken tot een advies en veranderplan. Mooi vond ik de metafoor van het ‘pendelen’ en ‘reizen’ waarbij de mate en snelheid van verandering wordt bepaald.”

Doordat ze nu op sommige momenten de (logische) terugval herkent, anticipeert Anneke daarop. Ze heeft met haar ‘paarse’ team een duidelijke keuze gemaakt om het verandertraject ‘pendelend’ te doorlopen.

Enthousiast laat Anneke mij delen van haar werkstukken zien, die ze gebruikt heeft op haar school en met haar team. Nog steeds valt ze op bepaalde zaken terug, sterker: ook in het jaarplan van de school heeft ze veel zaken uit de opleiding verwerkt. Voor haar een bewijs dat de opleiding echt praktijkgericht is.

Anneke: “Ook de intervisiemomenten met medestudenten zijn waardevol. Ieder heeft zo zijn/haar eigen problematiek dat tegelijk ook zo herkenbaar is. Je helpt elkaar in de professionaliteit en heel concreet ook met mogelijke input voor het werkstuk.”

Bijna zonder er naar te vragen vertelt Anneke ook enthousiast verder over de twee dagen crisismanagement. Anneke: “Dat waren twee zeer leuke en waardevolle dagen. Natuurlijk kwam de theorie aan de orde, maar juist die tweede dag met het onderlinge rollenspel bij de diverse scenario’s waren soms hilarisch. Het was één grote crisis bestaande uit meerdere kleine crises. Ik heb geleerd dat je altijd overzicht moet blijven houden. Dat je niet altijd alles zelf moet willen oplossen maar dat je een crisisteam om je heen moet verzamelen.”

Natuurlijk willen we ook een slotwoord horen van Anneke. Zou je bijvoorbeeld de opleiding willen of kunnen aanraden bij collega schoolleiders?
Anneke: “Jazeker! Je komt, ook als ervaren directeur, veel steviger in je schoenen te staan. Door de literatuur” – “best veel, maar kijk er nog met regelmaat in” voegt Anneke er aan toe - “en de praktijkgerichte opdrachten word je nog beter toegerust op vraagstukken binnen het dagelijkse werk van een schoolleider.”

Na dit interview geïnteresseerd geraakt in de opleiding Interim Management Onderwijs en wilt u daar meer over lezen? Of wilt u zich nog aanmelden voor de opleiding Interim Management Onderwijs, die eind maart start? Klik dan hier. Met deze éénjarige opleiding kunt u zich voor vier jaar herregisteren. 

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power