Feest: Diploma-uitreiking C-LiON december 2019

woensdag 18 december 2019

Op 12 december 2019 vond de door C-LiON georganiseerde halfjaarlijkse diploma uitreiking plaats. Dit keer was gekozen voor de prachtige locatie van Jachthuis Beukenrode in Doorn. Vanaf 13.00 uur druppelde de (ex-) studenten binnen, samen met introducés.

Onder het mom van ‘feestjes moet je vieren’ konden we kennis maken met diverse ouders, partners en kinderen van de gediplomeerden. Een meelevende thuisbasis blijft belangrijk voor het behalen van succes.

Na een inspirerende presentatie met als titel ‘werk-druk-werk’ dat nu eens niet over werkdruk ging maar over de druk die de buitenwereld kan leggen op kinderen die leren, konden we overgaan tot de ‘core business’ van die middag: de diploma’s.

Met een enkele mooie muzikale onderbreking werden diploma’s uitgereikt aan (nu) schoolleiders PO basis- en vakbekwaam, schoolleiders VO vakbekwaam, bovenschools- meerscholendirecteuren en verschillende leraren die het post HBO diploma Gedragsexpert ontvingen.

Blije mensen die trots zijn op het behaalde resultaat. En het is mooi om te merken dat bij meerdere mensen de ambitie nog verder reikt dan alleen dit behaalde diploma.

We zien elkaar graag terug, óf bij een andere of vervolgopleiding of gewoon eens in een andere setting.

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power