Positieve beoordeling voor onze masteropleiding!

donderdag 26 september 2019

Woensdag 25 september jl. was een belangrijke dag voor het Centrum voor Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs en vooral voor onze masteropleiding Master Innovation and Leadership in Education (MILE). Na een intensief voorbereidingstraject voor de MILE vond de visitatie van de toetsingscommissie van de NVAO plaats om onze master te beoordelen.

In de mondelinge terugkoppeling van de toetsingscommissie is de MILE op alle 11 standaarden positief beoordeeld. De commissie is overtuigd van de kwaliteit en sprak het vertrouwen uit in de opleiding en het instituut. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt: de ontwikkeling van een complete set met schoolleidersopleidingen (basisbekwaam, vakbekwaam, master) heeft de toetsing door de NVAO positief doorlopen.

Wij zijn erg trots op dit mooie resultaat. Daarnaast willen we alle betrokken studenten, collega’s en stakeholders bedanken voor hun bijdrage aan deze positieve beoordeling.

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power