Interview met docent Gedragsexpert Suzan ter Riele

donderdag 19 september 2019

Suzan ter Riele schreef onlangs een blog over haar ervaringen tijdens haar werk als docent van de opleiding Gedragsexpert.
Wij stelden haar een aantal vragen over haar werk binnen de opleiding Gedragsexpert:

Wie: Suzan ter Riele, 30 jaar oud, is werkzaam als orthopedagoog bij
C-LiON. Zij studeerde na de Pabo aan de Universiteit van Utrecht en haalde haar master Orthopedagogiek. In haar werk als orthopedagoog heeft ze leerlingen begeleid in het (speciaal) basisonderwijs en heeft ze als dyslexiebehandelaar gewerkt. Suzan verzorgt training en coaching aan professionals in het onderwijs bij C-LiON.

Waar ben jij trots op binnen de opleiding Gedragsexpert?
Suzan: Eigenlijk ben ik trots op de gehele opleiding Gedragsexpert, omdat het een opleiding is die voldoet aan de directe en actuele vraag van leerkrachten om leerlingen beter te leren begrijpen en hen meer tegemoet te kunnen komen. De handvatten die de gedragsexperts in de opleiding krijgen om preventief te handelen op gedrag, zijn direct in te zetten. Daarom is er vaak snel resultaat te zien. Bij de eindpresentaties van de studenten Gedragsexpert komt dit krachtig naar voren. Dan zien we dat elke student zich op een eigen manier verder heeft ontwikkeld en op welke manier hun klas of school daarvan heeft kunnen profiteren.

Wat maakt volgens jou een gedragsexpert?
Suzan: Een gedragsexpert kan er voor het onderwijspersoneel in de school voor zorgen dat er preventieve handvatten zijn om het gedrag van alle leerlingen te begrijpen en er naar te handelen. De gedragsexpert kan op tijd gedrag signaleren en vanuit de kennis van gedragsproblemen en -stoornissen problemen voorkomen. Doordat gedragsexperts kennis hebben van gedrag en de interventies die daarbij effectief zijn, kunnen zij een bewuste keuze maken voor de meest passende interventie bij bepaald gedrag. De gedragsexpert kan daarin ook collega’s begeleiden op groeps- en individueel niveau.
Belangrijk daarbij is, dat de gedragsexpert er altijd vanuit gaat dat ieder kind nieuwsgierig is en het goed wil doen. Kinderen zijn daarnaast heel goed in staat om eigen keuzes te maken, die de gedragsexpert kan begeleiden. Ik vind het altijd waardevol om te horen dat leerkrachten het gedrag van leerlingen anders gaan bekijken in deze opleiding en dat ze dit ook weten door te voeren in hun schoolteam.

Wat zijn jouw wensen voor de toekomst van de opleiding gedragsexpert?
Suzan: We zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van de opleiding ‘gedragsexpert - verdieping’. Hierbij wordt er dieper ingegaan op coachen van collega’s, het inzetten op gedragsverandering en de groepsdynamica (bijv. bij pestgedrag). Daardoor heb je als gedragsexpert nog meer bagage om preventief interventies in te zetten om gedrag van alle leerlingen te voorkomen. En je leert in deze verdieping jouw collega’s in de school daarin te kunnen coachen. De ontwikkeling van deze opleiding is in een vergevorderd stadium en we hopen de opleiding ‘gedragsexpert – verdieping’ snel te kunnen presenteren.

Heeft u interesse in de opleiding Gedragsexpert of wilt u er meer over weten, klik hier of kijk onderaan deze nieuwsbrief.

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power