Creatiepodium, presenteer jouw werk!

donderdag 19 september 2019

In dit studiejaar is C-LiON begonnen met het creatiepodium. Tijdens zo’n podium mogen studenten van alle opleidingen van C-LiON hun werkstuk ter beoordeling presenteren. Vanuit ons opleidingsconcept geven we studenten graag veel vrijheid in de wijze waarop er aan een opdracht gewerkt wordt. De achterliggende gedachte hierbij is om de opdracht zo relevant mogelijk voor de praktijk te maken en de studenten autonomie te geven over hun leerproces. Via de creatiepodia faciliteren we het afronden van een opdracht middels een (poster)presentatie.
Het via presentatie afronden van opdrachten is niet het enige doel wat we met deze podia willen bereiken. We zien de podia als mogelijkheden om studenten en docenten van verschillende opleidingen met elkaar in contact te brengen. Zo kan er kennisdeling en kenniscreatie ontstaan, waarbij ook nog eens verschillende disciplines samenkomen. Het is daarom ook mogelijk om een creatiepodium te bezoeken, zonder dat je zelf iets presenteert.

Op 5 september jl. was in Utrecht het eerste creatiepodium, waarbij twee groepen studenten via een posterpresentatie hun onderzoek van de module ‘onderzoekvaardigheden voor de professional’ presenteerden aan elkaar en de aanwezige docenten van C-LiON.

Hoe werkt het?
Zelf presenteren: Indien je een (onderdeel van) een leergang of module wilt afronden door middel van een presentatie, schrijf je je in voor het creatiepodium. Je kunt dan je opdracht presenteren in de vorm van een poster, waarover in gesprek wordt gegaan. Dit duurt ongeveer 15 minuten. Je kunt ook kiezen voor een ‘reguliere’ presentatie (zoals een PowerPointpresentatie die je geeft), hierbij geef je een presentatie van maximaal 10 minuten, waarna vragen gesteld worden. Dit duurt in totaal ook ongeveer 15 minuten.

Podium bezoeken: Je bent dus ook van harte welkom als je zelf (nog) niets presenteert. Zo kan je ook dan al van en met elkaar leren, meedenken met anderen en ideeën opdoen voor je eigen opdrachten.
 Als student zie je op deze dag meerdere presentaties van groepjes uit allerlei modulen en vanuit verschillende groepen. De studenten die deze donderdag hebben gepresenteerd, zeggen dat dit een interessante meerwaarde en een verdiepingsslag oplevert. Door verschillende groepen samen te voegen, kregen we presentaties waarvan de thema’s op elkaar aansloten. Studenten ervaarden dat ze hierdoor van elkaar hebben kunnen leren.

Wij van C-LiON willen de studenten die het aandurfden om het eerste creatiepodium vorm te geven van harte bedanken voor hun medewerking en hen feliciteren met hun mooie presentaties en het resultaat! De gepresenteerde posters gaven goed inzicht in de achtergrond van het onderzoek, de hoofd- en deelvragen, de methode (kwalitatief en kwantitatief), de onderzoeksresultaten, de gebruikte literatuur en de conclusies en discussies.

Wij kijken terug op een interessante en leerzame dag!

Meer weten?
Ben jij een student en heb je interesse om te presenteren op een creatiepodium of wil je een creatiepodium bezoeken? Dan nodigen we je uit om jezelf en/of jouw groep voor een volgend creatiepodium in te schrijven! Kijk voor de actuele data en locaties in je rooster.

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power