Centrum voor Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs

Missie en Visie

Missie

Het Centrum voor Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs (C-LiON) is opgericht om een krachtige impuls te geven aan het onderzoek van de praktijk van het onderwijs, aan het vinden van antwoorden op de uitdagende vraagstukken op het gebied van onderwijs en opvoeding op de scholen en daarbuiten, en aan het verspreiden van deze inzichten door middel van advisering, begeleiding, training en opleiding van onderwijsprofessionals, schoolteams, schoolbesturen, ouders en leerlingen.

Visie

Goed onderwijs is volgens ons ‘toekomstbestendig onderwijs’. Daaronder verstaan we: waarde-vol onderwijs, dat innovatief vormgegeven wordt door onderwijsgevenden in een professionele leeromgeving, binnen toekomstbestendige scholen en besturen. 

Onderwijsprofessionals die een bijdrage leveren aan de competenties van leerlingen die passen bij de 21e eeuw, zijn onderzoekend ingesteld en werken permanent aan verbetering van hun professionele effectiviteit en eigen competentievergroting. Zij tonen zich leiders van leren en innoveren.

Hoofdvestiging Breda

Privacy

Klik verder voor de Privacy Statement Studenten en Privacy Statement Externen, de leveringsvoorwaarden of de klachtenprocedure.

Over C-LiON

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power