Kwaliteitskeurmerken

C-LiON werkt actief aan het aantoonbaar maken van haar kwaliteit. Daarom is zelfstandig of door haar samenwerkingspartners een scala aan certificeringen en accreditaties behaald.

Stichting Post HBO

De Stichting Post HBO is een onafhankelijk dienstverlenende organisatie op het gebied van Post-HBO-opleidingen in Nederland. Doel van deze organisatie is door middel van kwalitatieve toetsing onderscheid aan te brengen in het uitgebreide aanbod aan Post-HBO-opleidingen in Nederland. De door de SPHBO getoetste opleidingen krijgen het predicaat Registeropleiding post-HBO. Het is een beschermd predicaat, dat alleen door de SPHBO kan worden verleend.
C-LiON heeft haar opleidingen voor schoolleider (zij-instroom), middenmanagement, interim management en onderwijskundig teamleider van dit keurmerk laten voorzien, evenals de opleidingen voor intern begeleider / zorgcoördinator en Taalexpert. In 2014 volgt de certificering van de allernieuwste opleidingen.

Schoolleidersregister Primair Onderwijs

Het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO) is het instituut voor leidinggevenden in het primair onderwijs in Nederland, die – o.a. door middel van het aanleggen van een register voor schoolleiders en het waarderen van het bestaande opleidingsaanbod – de professionele kwaliteit van de beroepsgroep actief bevordert. 
De opleidingen voor Schoolleider Primair Onderwijs van C-LiON zijn erkend door het SRPO: de opleidingen zijn opgenomen in het register. Daarnaast zijn de opleidingen Interim Management Onderwijs en Bovenschools en Meerscholen Directeur en de leergangen Bouwen aan een toekomstbestendige organisatieDe school als professionele leergemeenschap en Waardevol onderwijsmanagement erkend voor de herregistratie.

 

Registerleraar

Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. In 2012 werd Registerleraar.nl gestart door de Onderwijscoöperatie als een vrijwillig register. De verwachting is dat dit in 2017 overgaat in een verplicht register.

De opleidingen Intern BegeleiderSchoolleider Primair OnderwijsTaalexpert en Zorgcoördinator van C-LiON zijn begin 2016 gevalideerd door de registercommissie.

CRKBO

Het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) is het register waar opleidingsinstituten toegelaten worden die voldoen aan een norm ten aanzien van (onder andere): kwaliteit van de studentprocessen, heldere en eerlijke informatievoorziening, duidelijke doelen en eindkwalificaties, voorzieningen voor studenten die vertraging oplopen, klachtenprocedures, kwaliteit van docenten en van het opleidingenmanagement. 
De opname van Via Vinci Academy / C-LiON in het register, op 9 februari 2011, gebeurde op basis van een audit door de onafhankelijke organisatie CPION. De audit was (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI. Door deze inschrijving is C-LiON een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Die richtlijn bepaalt dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is.

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power