Klantervaringen

Klantervaringen over C-LiON / Via Vinci Academy:

Ervaringen van studenten:

"C-LiON heeft voor mij gebracht waar ik in diepste zin naar zocht. Door in de colleges ambitie en gevoel uit te mogen spreken en de combinatie van theorie, praktijk en persoon terug te vinden in een studie als die van schoolleider bij C-LiON is voor mij zeer waardevol gebleken!"

Jaimie Prigge, student Schoolleider"Het Creation Based Learning dat deze opleiding als uitgangspunt hanteert, heb ik zeer duidelijk herkend en ervaren. Juist deze opleidingsdidactiek heeft ervoor gezorgd dat ik als lerende professional in het werkveld kon groeien en ontwikkelen, als gevolg van het ontstaan van tal van leermomenten binnen mijn actuele werkpraktijk.
De opbouw van de leergangen en modulen waren zodanig opgebouwd, dat ik constant in ontwikkeling bleef en mijn competenties op uiteenlopende wijze binnen actuele praktijksituaties konden worden versterkt.
Juist door het mogen maken van eigen keuzes hierin, sneed het mes aan twee kanten.
Naast de groei in ontwikkeling en leerwinst die ik als IB heb mogen ervaren, heeft er ook op schoolniveau ontwikkeling plaatsgevonden."

Monique Michiels, student Intern Begeleider
 "In de periode dat ik bijeenkomsten over strategische beleid en stakeholdermanagement had, speelde het Strategisch Beleidsplan binnen de Stichting waar ik werkzaam ben. 

Door de algemeen directeur / bestuurder werd ik uitgedaagd mijn aanbeveling t.a.v. het verbeteren van stake-holdermanagement (een opdracht vanuit de opleiding) tijdens het directeurenberaad te presenteren. Nu zie ik daar steeds iets van terug; bijvoorbeeld in de GMR, maar ook op schoolniveau.

Deze manier van leren werkt: hier heb ik wat aan!"

Inge Westerveld, student Schoolleider
 "De opleiding sluit heel goed aan bij mijn praktijk. Ik heb veel opdrachten uit kunnen voeren waar ik op dat moment op school ook veel aan heb gehad. De verhouding theorie en praktijk vind ik goed. We werden erg gestimuleerd tot het lezen van recent verschenen boeken en artikelen. Ik heb ze allemaal aangeschaft en heb er veel aan gehad bij de opdrachten van de modules, en hoop volgend jaar tijd te hebben om ze allemaal te lezen. Persoonlijk heb ik mede daardoor een flinke groei in mijn professionele ontwikkeling doorgemaakt. Ik heb verbindingen kunnen leggen tussen de verschillende competenties, me daarin ontwikkeld, en daarbinnen ook zicht gekregen op mijn eigen leerstijl. Ik weet waar mijn kwaliteiten liggen en hoe ik die het beste kan inzetten.

Ik vind de opleiding goed aansluiten op de praktijk van nu, met daarin meegenomen de meest recente ontwikkelingen in onderwijsland."

Elma van Aller-Kurpershoek, student Schoolleider

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power