Missie en Visie

Missie

C-LiON Hoger Onderwijs wil met studenten, scholen en onderwijsstichtingen door middel van onderzoek en opleiding een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kennis over effectief onderwijs, professionaliteit van schoolteams en een hoog presterende organisatie, opdat leerlingen kunnen komen tot een optimale ontwikkeling passend bij hun talenten.

Visie

Goed onderwijs is volgens ons ‘toekomstbestendig onderwijs’. Daaronder verstaan we: waarde-vol onderwijs, dat innovatief vormgegeven wordt door onderwijsgevenden in een professionele leeromgeving, binnen toekomstbestendige scholen en besturen waarin het beleid en het dagelijks handelen wordt afgestemd op de behoeften van de stakeholders. 

Onderwijsprofessionals die een bijdrage leveren aan de competenties van leerlingen die passen bij de 21e eeuw, zijn onderzoekend ingesteld en werken permanent aan verbetering van hun professionele effectiviteit en eigen competentievergroting. Zij tonen zich leiders van leren en innoveren.

Raad van Commissarissen

C-LiON Hoger Onderwijs waarborgt zijn kwaliteit voor het professionaliseren van het onderwijs richting toekomstbestendig onderwijs. Deze kwaliteit staat onder toezicht van onze Raad van Commissarissen:

  • Voorzitter: Drs. Margareth de Wit MBA
  • Lid: Prof. dr. mr. Goos Minderman
  • Lid: Dr. Olaf McDaniel
  • Lid: Drs. Cindy Ligt.

Powered by Content Power