Kwaliteitskeurmerken

C-LiON Hoger Onderwijs werkt actief aan het aantoonbaar maken van haar kwaliteit. Daarom is zelfstandig of door haar samenwerkingspartners een scala aan certificeringen en accreditaties behaald.

Schoolleidersregister Primair Onderwijs

Het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO) is het instituut voor leidinggevenden in het primair onderwijs in Nederland, die – o.a. door middel van het aanleggen van een register voor schoolleiders en het waarderen van het bestaande opleidingsaanbod – de professionele kwaliteit van de beroepsgroep actief bevordert. 
De opleidingen voor Schoolleider Primair Onderwijs van C-LiON, die onderdeel uitmaken van Opleiding Innovation & Leadership in Education, zijn erkend door het SRPO: de opleidingen zijn opgenomen in het register. Daarnaast is de Opleiding Innovation & Leadership in Education ook erkend voor de herregistratie.
 

CRKBO

Het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) is het register waar opleidingsinstituten toegelaten worden die voldoen aan een norm ten aanzien van (onder andere): kwaliteit van de studentprocessen, heldere en eerlijke informatievoorziening, duidelijke doelen en eindkwalificaties, voorzieningen voor studenten die vertraging oplopen, klachtenprocedures, kwaliteit van docenten en van het opleidingenmanagement. 
De opname van C-LiON in het register, op 9 februari 2011, gebeurde op basis van een audit door de onafhankelijke organisatie CPION. De audit was (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI. Door deze inschrijving is C-LiON een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Die richtlijn bepaalt dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is.

In april 2020 vindt de CVRKBO-toetsing plaats van C-LiON Hoger Onderwijs.

NVAO

De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) is hét orgaan voor de erkenning van bachelor- en masteropleidingen. In 2018 heeft C-LiON Hoger Onderwijs van de NVAO een voorwaardelijke positieve beoordeling ontvangen voor de Opleiding Innovation & Leadership in Education, welke in 2019 is omgezet in een onvoorwaardelijk positieve beoordeling! Op 7 mei 2020 heeft het bestuur van de NVAO de opleiding MILE geaccrediteerd.

Powered by Content Power