Geschiedenis

Bijna 25 jaar ervaring

In 1996 ligt de oorsprong van wat sinds 2014 het Centrum voor Leiderschap en Innovatie in het onderwijs (C-LiON) is geworden. C-LiON is nu hét centrum voor ontwikkeling van het onderwijs door de opleiding van onderwijsprofessionals, begeleiding van processen in de scholen en onderzoek en advies voor besturen en scholen. In 1996 was de ambitie om vooral door maatwerk in samenspraak met scholen en professionals te komen tot kwaliteitsverbetering in de praktijk; een ambitie die we tot de dag van vandaag onderschrijven.
In de afgelopen jaren hebben we met meerdere organisaties en onder verschillende merknamen daarvan binnen het centrum mogen samenwerken. De meest bekende zijn: Via Vinci Academy (sinds 2007 een bekend merk voor erkende post-HBO opleidingen), Schoolyard Education (die tussen 2015 en 2020 voor vele honderden scholen betrokken is geweest bij training en begeleiding van onderwijsvernieuwing), C-LiON Onderwijs Advies Diensten (ook sinds 2015: assessments, interimmanagement, strategisch advies e.d.).

Sinds 2018 is binnen deze groep C-LiON Hoger Onderwijs opgenomen, waarin erkenningen voor nieuwe masteropleidingen worden verworven. Op 7 mei 2020 heeft de NVAO de opleiding MILE geaccrediteerd. In 2020 is het aanvraagproces voor toelating tot het stelsel Hoger Onderwijs – door het Ministerie van OCW – gestart. Begin juli 2020 is – onder de holding ‘Life Long Learning B.V.’ een integratieproces gestart van C-LiON en Academica Business College, welke zal leiden tot een nieuwe organisatie- en merkenstructuur die in november 2020 zal worden gepresenteerd aan het onderwijsveld.

Powered by Content Power