Creation Based Learning

Het opleidingsconcept dat volledig recht doet aan de wensen van professionals

Creation Based Learning® is de opleidingsdidactiek die binnen het Centrum voor Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs in 2007 ontwikkeld is en intussen zeer beproefd en goed doorontwikkeld is. Creation Based Learning is gericht op creëren: een nieuw proces ontwerpen (en succesvol implementeren), een innovatief product of concept ontwikkelen; groei bewerkstelligen, in kwantitatieve of kwalitatieve zin. Om daadwerkelijk tot creëren te kunnen komen, zult u als student nieuwe competenties moeten ontwikkelen of bestaande competenties verbeteren. Dat proces vormt de rode draad door onze opleidingen. U wordt daarbij aangesproken op zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid, maar ook op samenwerkend leren; zelfs over grenzen heen. Studiebegeleiding vindt onder meer plaats in de vorm van coaching on the job. Opleiding en coaching worden online verzorgd indien mogelijk, en ‘fysiek’ indien van meerwaarde voor de betreffende studieactiviteit.
 

Uitgangspunten

  • reeds aanwezige kennis en praktijkervaringen zijn het startpunt van het leerproces; wij willen meer dan alleen ‘boekenwijsheid’,
  • de situationele context van de student en de organisatie waar hij of zij werkt, vormen het uitgangspunt voor het ontwerpen van nieuwe leerervaringen; een studiegroep levert in principe haar eigen casussen aan,
  • leren van docenten én van elkaar
  • het resultaat in de praktijk is de toetssteen voor effectief leren: welke effecten heeft het leren voor de organisatie waaraan de student verbonden is; over het beoogde resultaat worden al tijdens de intake afspraken gemaakt
  • docenten combineren kennis met een grote mate van praktijkervaring en van daaruit de student stimuleren tot crossfunctioneel leren.


Creation Based Learning® is, kortom, de opleidingsdidactiek die past bij de ontwikkelingsbehoefte van drukbezette professionals: resultaatgericht, praktijkgericht en efficiënt.

Powered by Content Power