Disclaimer

Disclaimer

De informatie aangeboden op deze website is met zorg samengesteld. Onjuistheden zijn echter niet uit te sluiten, wij behouden ons in deze dan ook alle rechten voor. Een ieder die gebruik maakt van de informatie die op deze website wordt aangeboden, doet dat op eigen verantwoordelijkheid. Het Centrum voor Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs (C-LiON) is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of anderszins, ontstaan als gevolg van het gebruik van de geboden informatie. Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, illustraties, productnamen, logo's etc.) is eigendom van C-LiON, danwel van de respectievelijke eigenaren. Het is niet toegestaan de informatie op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze is bedoeld. Neem voor vragen of opmerkingen over deze website contact met ons op.

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power