Creation Based Learning

Het opleidingsconcept dat volledig recht doet aan de wensen van professionals

Creation Based Learning® is een opleidingsdidactiek die gericht is op creëren: een nieuw proces ontwerpen (en succesvol implementeren), een innovatief product of concept ontwikkelen; groei bewerkstelligen, in kwantitatieve of kwalitatieve zin. Om daadwerkelijk tot creëren te kunnen komen, zult u als student nieuwe competenties moeten ontwikkelen of bestaande competenties verbeteren. Dat proces vormt de rode draad door onze opleidingen. U wordt daarbij aangesproken op zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid, maar ook op samenwerkend leren; zelfs over grenzen heen. Studiebegeleiding vindt onder meer plaats in de vorm van coaching on the job.

Uitgangspunten

- reeds aanwezige kennis en praktijkervaringen zijn het startpunt van het leerproces; wij willen meer dan alleen ‘boekenwijsheid’,
- de situationele context van de student en de organisatie waar hij of zij werkt, vormen het uitgangspunt voor het ontwerpen van nieuwe leerervaringen; een studiegroep levert in principe haar eigen casussen aan,
- leren van docenten én van elkaar
- het resultaat in de praktijk is de toetssteen voor effectief leren: welke effecten heeft het leren voor de organisatie waaraan de student verbonden is; over het beoogde resultaat worden al tijdens de intake afspraken gemaakt
- docenten zijn professors of practise, die kennis combineren met een grote mate van praktijkervaring en van daaruit de student stimuleren tot crossfunctioneel leren.

Creation Based Learning® is, kortom, de opleidingsdidactiek die past bij de ontwikkelingsbehoefte van drukbezette professionals: resultaatgericht, praktijkgericht en efficiënt.

Inge Westerveld, Schoolleider in opleiding

Deze manier van leren werkt: hier heb ik wat aan!

Elma van Aller-Kurpershoek, Schoolleider in opleiding

Ik heb een flinke groei in mijn professionele  ontwikkeling doorgemaakt.

Waarom kiest u voor ons?

  • Flexibel en maatwerk
  • Contactonderwijs en e-learning
  • Werkplekleren staat centraal
  • Resultaatgericht en efficiënt
  • Erkende kwaliteit diploma’s
  • Persoonlijke aandacht