Blogs

Effectief onderwijs, effectief leiderschap, effectief leren…
dinsdag 30 juni 2020
Door Tatiana Bastiaanse, o.a. docent bij C-LiON.
Wat een schooljaar hebben we achter de rug! Als je ons een jaar, of zelfs maar een half jaar geleden had gezegd, dat we de scholen zouden sluiten vanwege een virus, konden we ons daar niets bij voorstellen. Maar gelukkig mochten we weer starten en kunnen we nu voorzichtig de balans gaan opmaken van de effecten die de sluiting op het leren en de ontwikkeling van de leerlingen gehad heeft.
Opgavegericht werken ofwel Vormgeven aan Onderwijs 3.0
dinsdag 9 juni 2020
Door Bert Peene, docent bij C-LiON.
In de leergang Duurzaam organiseren van onze Master Innovation and Leadership in Education wordt uitgebreid stilgestaan bij Onderwijs 3.0 en het interorganisationeel organiseren ofwel het organiseren over de eigen organisatiegrenzen heen.
Wie volgt er nog een opleiding?
woensdag 13 mei 2020
Door Peter Peene, directeur van het Centrum van Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs.
Volgens mij is de tijd voorbij dat je als professional een opleiding gaat ‘volgen’.
Hoe motiveer je een puber?
woensdag 22 april 2020
Door Margreet Pols, docent/trainer/coach bij C-LiON.
Thuis, zomaar een dag in coronatijd
Interview met Peter Peene: Benut uw tijd in deze corona-crisis!
woensdag 25 maart 2020
Om u een kijkje te geven in dat wat C-LiON doet om het afstandsleren volgens onze normen vorm te geven, hebben wij Peter Peene, directeur van C-LiON geïnterviewd.
Hoe kwam het nieuws van de sluiting van de scholen aan bij jou en bij C-LiON? .
Hoe voorkomen we dat we te laat zijn voor onze leerlingen?
woensdag 4 maart 2020
Door Suzan ter Riele, docent en orthopedagoog bij C-LiON.
Het onopvallende kind zien
Lesgeven is een kunst! Kan je dat leren, ook al ben je hiervoor niet opgeleid?
woensdag 12 februari 2020
Door: Angelique Kees, docent/trainer/coach bij C-LiON / Via Vinci Academy.
Je kan er in Nederland momenteel niet omheen: de enorme tekorten aan professionals in het onderwijs.
Interview met Evelien Smeekens: 'Flexibel durven zijn, is de sleutel'
maandag 27 januari 2020
Dit interview is met Evelien Smeekens, 29 jaar oud en werkzaam bij C-LiON en gaat over het combineren van haar deeltijd studie en haar werk.
Wat doe jij voor werk en studie? .
De werkelijke reden voor schoolleiders om zich te laten bijscholen tot interimmer
woensdag 22 januari 2020
In ons netwerk komen we met regelmaat schoolleiders tegen die zich afvragen of ‘interim-werk’ wat voor hen is. Maar wat is ‘interim-werk’ eigenlijk? En stellen ze misschien eigenlijk een heel andere vraag?
Ben jij benieuwd wat de werkelijke reden is dat veel schoolleiders zich laten bijscholen tot interimmer? Het antwoord op die vraag lees je verderop in dit blogartikel.
Gun jezelf deze goede start van het nieuwe jaar
donderdag 19 december 2019
Blogartikel door: Margreet Pols, docent/trainer/coach van C-LiON.
Nog een kleine 2 weken en dan is het jaar weer voorbij.
Twee inzichten waarmee deze schoolleider haar werkdruk verlaagt. Ook iets voor jou?
donderdag 28 november 2019
Door Margreet Pols, trainer/coach/docent van C-LiON
“Ik heb het te druk. Dat komt eigenlijk, omdat ik veel dingen liever zelf doe dan dat ik ze uit handen geef.
Digitale geletterdheid – wat doet jouw school ermee?
donderdag 31 oktober 2019
Door: Margreet Pols, docent/trainer/coach bij C-LiON.
Je kunt de laatste tijd geen nieuwsapp openen of het gaat over het onderwijs.
Dit levert een kweekvijver jouw school en leerlingen op
donderdag 10 oktober 2019
Door Paul Huisman, algemeen manager en docent bij C-LiON & Margreet Pols, docent/trainer/coach bij C-LiON.
Een kweekvijver, die term kom je de laatste tijd steeds vaker tegen.
Preventie van frustratie: tegemoetkomen aan alle onderwijsbehoeftes in je klas
donderdag 19 september 2019
Door Suzan ter Riele, docent/trainer/coach bij C-LiON.
Hoe frustrerend is het om als leerkracht te constateren dat je niet al je leerlingen kunt bieden wat het beste voor hen is? Die frustratie is helaas maar al te herkenbaar voor veel leraren.
Een schooljaar zonder misverstanden: zo doe je dat!
donderdag 29 augustus 2019
Door: Margreet Pols, docent/trainer/coach bij C-LiON.
De zomervakantie is weer (bijna) voorbij.
Wie geslaagd is, trakteert: inzichten van onze kersverse alumni
dinsdag 9 juli 2019
Door: Margreet Pols, docent/trainer/coach bij C-LiON.
Een zonovergoten dag, een prachtige locatie, live muziek, een zaal vol stralende studenten met hun familie en vrienden: de ingrediënten voor onze feestelijke diploma-uitreiking 2 weken geleden.
Sneltest: ben jij een goede (school)leider?
dinsdag 25 juni 2019
Door: Margreet Pols, docent/trainer/coach bij C-LiON.
Die vraag triggert, hè? Natuurlijk wil iedere schoolleider graag weten of hij/zij een goede schoolleider is.
Leuk én belangrijk!
donderdag 15 november 2018
Door: Juf Annemieke
Ik zie mezelf nog staan, een paar jaar geleden, op de informatieavond voor de ouders van mijn middenbouwgroep. Een mooie Powerpoint-presentatie gemaakt, inclusief foto’s van leerlingen en een aantal passende quotes van wetenschappers.
El Sistema – een muzikale revolutie
vrijdag 26 oktober 2018
Door: Juf Annemieke
José Antonio Abreu had één wens. Hij droomde ervan dat álle kinderen in Venezuela de kans zouden krijgen om muzikant te worden.
Experimenteren
zaterdag 13 oktober 2018
Door: Juf Annemieke
Herkenbaar?
Krachtig leiderschap leidt tot flow
zondag 19 augustus 2018
Door: Drs. Peter Peene, Pedagoog en Onderwijskundige, Directeur van het Centrum voor Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs (C-LiON)
Laat ik maar met de deur in huis vallen: zonder krachtig leiderschap wordt het niks met de professionele cultuur! Het is een misvatting dat een schoolteam zelfsturend kan zijn; een ‘zelfsturend team’ kan natuurlijk wel, maar voor een schoolteam is dat een verkeerd verwachtingspatroon, gezien de maatschappelijke opdracht van het onderwijs en de juridische inbedding van de functieverantwoordelijkheden. Maar bovenal: een professioneel team heeft duidelijkheid nodig over het leiderschap in het team: bij wie ligt welk mandaat, wie ziet erop toe dat afspraken en regels worden nageleefd en wie neemt beslissingen waarover.
Op zoek naar de ziel van de school
maandag 9 juli 2018
Door: Drs. Peter Peene, Pedagoog en Onderwijskundige, Directeur van het Centrum voor Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs (C-LiON)
Laatst stelde een bestuurder ons de vraag wat er toch mis was met de scholen binnen zijn bestuur. Ondanks alle aandacht, investeringen, inzet van coaches en kwaliteitsteams, cursussen, metingen en audits bleken de resultaten van de scholen op een aantal cruciale aspecten juist terug te lopen.
Bovenschools of Meerscholen directeur, een strategische keuze!
donderdag 5 juli 2018
Door: Drs. Peter Peene, directeur van het Centrum voor Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs (C-LiON).
In ons land is een tendens waar te nemen naar grotere verantwoordelijkheden voor directies.

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power