Preventie van frustratie: tegemoetkomen aan alle onderwijsbehoeftes in je klas

donderdag 19 september 2019

Door Suzan ter Riele, docent/trainer/coach bij C-LiON.Hoe frustrerend is het om als leerkracht te constateren dat je niet al je leerlingen kunt bieden wat het beste voor hen is? Die frustratie is helaas maar al te herkenbaar voor veel leraren. Het kan je een gevoel van onmacht geven of zelfs een gevoel van schaamte of falen. En dat terwijl het beroep van leerkracht ook zo mooi kan zijn! Hoe kun je zo’n frustratie weer keren? Dat lees je in dit blogartikel.

Eerst maar even terug naar de invoering van Passend Onderwijs, want die heeft de afgelopen jaren veel stof doen opwaaien. Met de naderende evaluatie van Passend Onderwijs heeft de Minister van Onderwijs een reactie uitgebracht op de Enquête ‘Vijf jaar Passend onderwijs’ van de Algemene Onderwijsbond (Slob, 2019). Hieruit blijkt dat leraren het beste willen voor alle kinderen in de klas en ervaren dat ze daarin nu niet kunnen voorzien. Precies de frustratie waarover dit artikel gaat.

Opvallend daarin is, dat leraren het aantal zorgleerlingen ongeveer op dezelfde hoeveelheid schatten. Zij ervaren echter wel meer druk, mogelijk mede door de belofte van zorgplicht die Passend onderwijs met zich meebrengt. Daarnaast geven veel (toekomstige) leraren aan dat ze onvoldoende worden opgeleid op het gebied van Passend Onderwijs. De minister besluit zijn reactie met een oproep aan het veld, ook aan jou dus, om aan te geven wat leraren nodig hebben om bewust handelingsbekwaam te zijn.

Die vraag stellen wij ook weleens aan onze studenten. Van hen horen wij dat er vooral behoefte is aan 3 dingen:

  1. korte lijntjes,
  2. expertise binnen de school,
  3. een luisterend oor.

Deze drie punten zien we goed terugkomen in de aanpak van de middelbare school Helinium in Hellevoetsluis. Deze school heeft een gedragsteam opgezet dat zowel leerlingen als leraren begeleid. Het voltallige gedragsteam is gestart met de opleiding Gedragsexpert zodat ze als team in staat zijn om gedragsproblemen preventief aan te pakken en leerlingen met (lichte vormen van) psychiatrische en psychische stoornissen goed te begeleiden. Zij bekijken het gedrag van een leerling nu binnen de context van de situatie en bedenken creatieve oplossingen die mogelijk zijn binnen hun eigen school. Een leuk voorbeeld van een eigen initiatief zijn de speciale kaarten met onderwijsbehoeften (op de hoek van de tafel van de leerling). Op de foto hierboven zie je een paar van deze kaarten. Hierdoor zijn alle docenten op de hoogte van de onderwijsbehoeften.

Het mooie aan het opstellen van een gedragsteam is dat de expertise niet alleen binnen de school is, maar dat het gedragsteam ook volledig op de hoogte is van het reilen en zeilen binnen de school en hiermee ook optimaal gebruik kan maken van de mogelijkheden die er zijn, kijkend naar leerlingenpopulatie, het lerarenteam, faciliteiten in het schoolgebouw, etc.

Uiteraard zijn er ook andere mogelijkheden om ervoor te zorgen dat alle leraren in de school ervaren dat ze kunnen voorzien in onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Hierbij denken we niet alleen aan expertise binnen de school, maar ook aan het schrijven van een passend schoolondersteuningsprofiel of een samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs.

Wij zijn benieuwd naar meer voorbeelden van ‘good practice’ in het onderwijs en nodigen je uit om jouw voorbeeld te delen onder dit artikel, want samen weten we meer dan alleen!

_____________________________________________

Dit blogartikel werd geschreven door Suzan ter Riele, docent/trainer/coach bij C-LiON.
Om meer over de gedragsexpert te weten te komen, kunt u het interview met Suzan ter Riele lezen en/of de opleidingspagina van de opleiding Gedragsexpert bekijken.

Bronnenlijst:

- Slob, A. (2019, juni 25). Kamerbrief over enquete 'vijf jaar passend onderwijs'. Geraadpleegd op 6 september 2019 van Rijksoverheid.nl: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/documenten/kamerstukken/2019/06/25/kamerbrief-over-enquete-‘vijf-jaar-passend-onderwijs’

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power