Interview met Peter Peene: Benut uw tijd in deze corona-crisis!

woensdag 25 maart 2020

Om u een kijkje te geven in dat wat C-LiON doet om het afstandsleren volgens onze normen vorm te geven, hebben wij Peter Peene, directeur van C-LiON geïnterviewd.

Hoe kwam het nieuws van de sluiting van de scholen aan bij jou en bij C-LiON?
De scholensluiting zagen we een paar weken daarvóór al aankomen. Eigenlijk dacht ik dat het al eerder zou plaatsvinden, maar de regering heeft goed uitgelegd waarom ze dat niet eerder deden.
 
Hoe kan het onderwijs bij C-LiON / Via Vinci Academy nu doorgang vinden?
We hebben deze periode aangepakt om een van onze strategische doelen versneld in te voeren. Dat doel is dat we meer online willen doen. Ons opleidingsconcept is gebouwd op een combinatie van werkplekleren, zelfstudie, lessen die gevolgd worden en intervisie. Een aantal activiteiten daarvan, die we nu in de Corona-periode noodgedwongen online doen, gaan we daarna blijvend online aanbieden. Dit kan namelijk prima en is beter voor het milieu. We hadden dit bij C-LiON al een paar jaar op de planning. Maar zolang het de gewoonte is om in de auto te stappen voor overleg of intervisie, zal iedereen dat blijven doen. Nu zeggen de docenten en de studenten dat het online net zo goed kan plaatsvinden. Het vergt wel een andere manier van werken, maar het is veel efficiënter en duurzamer. Dat zie ik echt als een grote kans in deze periode.

Hoe kan er op afstand aan Creation Based Learning, waarbij het werkplekleren een belangrijk aspect is, worden voldaan?
Het is een buitengewoon leerzame periode, waar u het werkplekleren uitstekend in kunt meenemen. Als we zien hoe enorm hard er op de scholen wordt geleerd om afstandsonderwijs en afstandsbegeleiding te geven aan leerlingen, hoe de communicatie onderling, met ouders en samenwerkingspartners opnieuw ingeregeld wordt, zijn daar veel leermomenten in te beschrijven. Hopelijk worden deze kansen ook gezien en benut. Daarnaast denk ik dat 95% van dat wat de student wil onderzoeken of uitproberen tijdens de studie op het gebied van werkplekleren gewoon online kan gebeuren. Ik kreeg vanmorgen een vraag of het ook mogelijk is om de diagnostiek van een leerling online te doorlopen. Nou, u zult de leerling er wel fysiek bij moeten hebben om de echte diagnostiek te doen. Maar naast dat onderzoek, wat toch wel werkplekgebonden is, zijn alle andere aspecten van het werkplekleren online te doen. Bijvoorbeeld het interdisciplinair overleg over die leerling kan via digitale middelen plaatsvinden.

Welke mogelijkheden heeft C-LiON nu voor de studenten?
Onze elektronische leeromgeving Educator – die ingevoerd is in 2019 - maakt blended leren (combinatie van online, fysieke lesmomenten en zelfstudie) mogelijk. Wij zijn gewend om alle inhoud, beoordelingscriteria, doelen en opdrachten online aan te bieden. De lesdagen zijn bedoeld om het hogere orde denken tot stand te brengen. En dat is nu wel de uitdaging. Deze lesdagen geven we nu vorm door middel van een combinatie van Screencasts, Zoom-webinars en de opdrachten in Educator. Zo kunnen we toch het onderwijs dat wij voor onze studenten willen, blijven aanbieden.

Hoe gaat de toetsing van C-LiON doorgang vinden in deze periode?
De Proeve van Bekwaamheid wordt ook online gedaan. In de schriftelijke toetsing verandert niets, dit was al georganiseerd via Educator. Bij enkele modulen, zoals ‘Projectmanagement IKC’ ligt nog een uitdaging, omdat daar presentaties van groepswerken een deel van de toetsing zijn. Dat gaat wel lukken, maar we zullen het met de desbetreffende studenten nog goed moeten voorbereiden. Zoom kan ook daar een mooie mogelijkheid voor zijn.

Heb je tips voor de huidige studenten?
De tip die ik heb, is vooral: benut deze periode, waarin iedereen zo hard aan het leren is. Benut deze periode goed door notities te maken van wat u op zo’n dag meemaakt en hoe u komt tot onderbouwing van uw handelen. In zo’n periode als deze, die toch erg vraagt om crisismanagement op de scholen, is men geneigd om niet te lang na te denken en te handelen, vanwege het tempo die beslissingen vragen. De tip die ik daarbij wil geven: probeer toch met enige regelmaat te reflecteren op de beslissingen die genomen zijn. Zodat u de dag erna weer weloverwogen uw nieuwe handelen kunt inzetten. Dat geldt voor elke functie. Reflectie is dus een heel belangrijk punt. Het schijnt Churchill geweest te zijn, die zei: ‘Never let a good crisis go to waste’. Ik huiver voor dat woord ‘good’ maar verder spreekt me deze wijsheid wel aan. Benut deze periode en blijf uzelf realiseren wat en hoe u alle nieuwe ervaringen verwerkt.

Heb je tips voor mensen die twijfelen om nu een opleiding te starten?
Wij merken dat velen juist nu kiezen voor een opleiding. Het is in de afgelopen periode zelden zo druk geweest met aanmeldingen als nu. Er zijn mensen die zeggen: ‘Ik wil nu beginnen, geef mij de online mogelijkheden en dan kan ik alvast beginnen’. Ook zijn er mensen die zeggen: ‘Ik wil in september een opleiding gaan doen. Ik neem nu een moment om te reflecteren over wat wel en niet goed gaat en waar ik mezelf kan versterken met een opleiding’. De Corona-beperkingen gaan naar mijn verwachting nog langer duren. En juist als u merkt dat er een nieuw ritme komt in uw dag en u krijgt meer tijd op zo’n dag, benut deze dan goed voor uw eigen professionele ontwikkeling.

Dit interview werd gehouden met Peter Peene, directeur van het Centrum van Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs (C-LiON) / Via Vinci Academy.
 

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power