Interview met Evelien Smeekens: 'Flexibel durven zijn, is de sleutel'

maandag 27 januari 2020

Dit interview is met Evelien Smeekens, 29 jaar oud en werkzaam bij C-LiON en gaat over het combineren van haar deeltijd studie en haar werk.

Wat doe jij voor werk en studie?
Evelien: Ik studeer aan de PABO in mijn laatste jaar. Ik ben aan het afstuderen. Vorige week ben ik aan mijn LIO begonnen, dus ik sta tweeënhalve dag voor de klas. Daarnaast de werkzaamheden die daar verder bijkomen, zoals vergaderingen, leerlingbesprekingen, overleg met mijn mentor over het vormgeven van het onderwijs. Omdat ik in het speciaal onderwijs in cluster 3 stage loop hebben wij ook veel overleggen en natuurlijk het voorbereiden van alle lessen. Ik ontwikkel daar ook veel in aangepast aan mijn doelgroep, aangezien daar nog weinig methodes zijn. Daarnaast heb ik nog studieopdrachten en natuurlijk mijn eigen werk.
Ik werk bij C-LiON als marketingondersteuner. Ik onderhoud de website, verzorg de nieuwsbrief en beheer de sociale mediakanalen voor C-LiON. Ook verzorg ik de teksten in de brochures en folders. Daarnaast ben ik trainingsacteur en co-trainer tijdens de lesdagen en trainingen over communicatie van C-LiON.

Wat breed! Wat heb je hiervoor dan gedaan?
Evelien: Hiervoor heb ik de HBO-opleiding dramatherapie gedaan en heb ik een cursus gevolgd voor kunstzinnig coachen. Toen ik afstudeerde van dramatherapie, was in dat vak helaas geen baan te vinden. Ik ben toen in de kinderopvang gaan werken. Daar heb ik mijn passie gevonden voor het werken met kinderen en het basisonderwijs.

Wat maakt dan dat je kiest voor speciaal onderwijs?
Evelien: Ik vind het belangrijk om elk kind optimaal te kunnen bieden wat het nodig heeft. Ik heb een aantal jaren stage gelopen in het regulier onderwijs. We hebben erg grote klassen in Nederland. In kleinere klassen kun je beter tegemoet komen aan de behoeften van het kind. Je kunt dan beter onderwijs bieden. Dat lukt mij in het speciaal onderwijs beter dan in het regulier onderwijs, omdat daar meer ruimte is voor individuele begeleiding.
Ik heb ook al lang affiniteit met deze doelgroep. Mijn eigen broer is autistisch en verstandelijk beperkt. Hij zat op speciaal onderwijs. Bij hem heb ik gezien dat hij vaak geconfronteerd werd met wat hij niet kon in plaats van bevestigd of versterkt in wat hij wel kon. We zijn geneigd om mensen in hokjes te plaatsen en van hen te verwachten dat ze zich conformeren aan de standaard. Ik kijk liever naar het individu en eigen talenten, en dus naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Met die visie werk ik in het speciaal onderwijs.

Je hebt hele drukke weken, waarin je veel combineert. Hoe doe je dat?
Evelien: Het flexibel durven zijn in mijn planning is voor mij een belangrijke sleutel. Daarmee bedoel ik: het is belangrijk om prioriteiten te stellen in een week. Soms keuzes maken in wat écht belangrijk is. Ook ontspanning inplannen. Soms moet je aan een deadline werken, terwijl je merkt dat je moe bent en niet vooruit te branden bent. Ik heb geleerd dat ik dan een pauze moet nemen, even moet ontspannen. Dat vraagt dat ik flexibel ben in mijn planning en bijvoorbeeld ’s avonds werk, terwijl anderen ontspannen. Maar daardoor werk ik wel effectiever en efficiënter.
Prioriteiten stellen betekent soms ook keuzes maken die niet leuk zijn. Bijvoorbeeld toch werken als anderen ontspannen in het weekend. En soms ervoor kiezen dat je bepaalde dingen niet doet, die je eigenlijk wel zou willen doen.

Op deze manier werk ik wel aan wat mij drijft en bereik ik mijn doelen. Daar krijg ik energie van!

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power