Gun jezelf deze goede start van het nieuwe jaar

donderdag 19 december 2019

Blogartikel door: Margreet Pols, docent/trainer/coach van C-LiON.

Nog een kleine 2 weken en dan is het jaar weer voorbij. Het is de tijd van kerstborrels, kerstdiners en straks nieuwjaarsrecepties. Een tijd, waarin we veel naar buiten gericht bezig zijn. Bezig met anderen, met gezelligheid, en met netwerken.

Toch is het ook bij uitstek een tijd om even naar binnen te richten, een tijd voor bezinning. Het is een soort natuurlijk moment in het jaar, waarop je stilstaat bij alles wat er in het afgelopen jaar gebeurd is en alles wat er op stapel staat voor het komende jaar. Een tijd van goede voornemens en van plannen maken.

Die goede voornemens en plannen wil ik even laten voor wat het is. Interessanter vind ik de vraag hoe je dat naar binnen richten, dat bezinnen, goed kunt vormgeven.

Mijn ervaring is dat daar altijd een soort tegenstrijdigheid in zit. Enerzijds gaat het over jezelf en vraagt het naar binnen richten je om uit contact te gaan met je omgeving: even alleen met jezelf bezig zijn. Anderzijds vraagt het bezinnen je om goed naar jezelf te kijken en juist daarvoor kun je de ogen van iemand anders goed gebruiken.

Die ervaring wordt bevestigd in dit citaat uit Mijn Binnenste Buiten (p. 19):

Iedereen heeft zijn blinde vlekken; zaken waar je zelf niet goed zicht op hebt en zaken die je liever niet onder ogen komt. Meer zicht krijgen op beide helpt je om een sterkere professional te zijn. Immers, onvoldoende zicht op je drijfveren en talenten maakt dat je die ook niet bewust kunt inzetten en ontwikkelen. En het (onbewust) blijven wegduwen van dat wat moeilijk is om onder ogen te zien, maakt dat je niet altijd vrij kunt handelen, maar soms gestuurd wordt door niet-opgeruimde last uit het verleden. Dan kunnen (professionele) vrienden met wie je vrijuit kunt spreken je een grote dienst bewijzen. Laat hen je bevragen. (Ruijters, et al., 2019, p. 19)

De aanleiding om dat boek te lezen, was de voorbereiding op een lesdag, waarin ik met studenten aan het werk zou gaan rondom professionele identiteit. De studenten hadden zich daarop voorbereid door Je Binnenste Buiten te lezen (let op het subtiele verschil in de titel), hetgeen een heel goed boek is daartoe. Ik was op zoek naar vormen om er concreet mee aan de slag te gaan toen ik Mijn Binnenste Buiten tegenkwam.

Aangenaam verrast heb ik het boek in één keer uitgelezen, terwijl ik ook de reflectievragen en -oefeningen voor mezelf maakte. Dat voelde als een cadeautje aan mezelf en tegelijk vond ik het jammer dat ik dit niet bewaard had voor zo’n natuurlijk moment van bezinning, zoals de kerstvakantie.

Dat leidde tot een mooi voornemen: in de vakantie pak ik sommige vragen nog even terug. Bijvoorbeeld de reflectievragen op pagina 126, die eigenlijk over ‘afgelopen week’ gaan, maar die ik ga beantwoorden over afgelopen jaar. En ik ga ze ook beantwoorden voor komend jaar, zodat ik mezelf een goede start van het nieuwe jaar geef. Gun jij jezelf die goede start ook? Doe dan met me mee. Het gaat over deze vragen:

  1. Wat ging dit jaar goed?
  2. Welke keuzes die ik maakte, pakten goed uit of juist niet?
  3. Welke relaties ging ik aan, in welke relaties ‘investeerde’ ik en welke relaties heb ik veronachtzaamd?
  4. Hoe heb ik binnen mijn werk aandacht besteed aan mijn mentale, fysieke, emotionele en spirituele gezondheid?
  5. Wat heb ik gedaan om mijn doelen te bereiken?

En voor komend jaar:

  1. Wat wil ik in elk geval laten slagen dit jaar?
  2. Wat verwacht ik dat mijn keuzes voor komend jaar zullen opleveren?
  3. In welke relaties ga ik investeren en hoe ga ik voorkomen dat ik relaties veronachtzaam?
  4. Hoe ga ik binnen mijn werk aandacht besteden aan mijn mentale, fysieke, emotionele en spirituele gezondheid?
  5. Wat ga ik doen om mijn doelen te bereiken?

Ik wens je een mooi moment van bezinning toe! Om je daarbij te helpen tot slot nog één citaat: ‘Je moet soms lang op de drempel van de vragen staan eer je je voet durft te zetten op de trede van de antwoorden.’ Rainer Maria Rilke (Ruijters, et al., 2019, p. 84)

Kom je iets moois tegen terwijl je je naar binnen richt? Iets dat het delen met andere professionals waard is? Laat het dan ter inspiratie achter in de commentaren onder dit blogartikel.

Dit blogartikel werd geschreven door Margreet Pols

___________________________________________________________________

Bibliografie

Ruijters, M. C., & Simons, R.-J. (2015). Je Binnenste Buiten. Over professionele identiteit in organisaties. Amsterdam: BOOM.

Ruijters, M. C., van Luin, G. E., Wortelboer, F. Q., van den Berg-Thomassen, E., den Hartog, C., Lohuis, A.-M., . . . Willemsen, M. (2019). Mijn Binnenste Buiten. Werken aan je professionele identiteit. Deventer: Management Impact.

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power