Dit levert een kweekvijver jouw school en leerlingen op

donderdag 10 oktober 2019

Door Paul Huisman, algemeen manager en docent bij C-LiON & Margreet Pols, docent/trainer/coach bij C-LiON.

Een kweekvijver, die term kom je de laatste tijd steeds vaker tegen. Is er binnen jouw bestuur al een kweekvijver? Of een academie, een scholingsplein, een platform, een kenniscentrum of een leerplein? Want dat lijken de meest gangbare termen voor ongeveer hetzelfde: een mogelijkheid om binnen de eigen organisatie kennis te delen en verdere professionalisering een flinke boost te geven. En dat blijkt een goede manier te zijn.

Maar wat levert dat nou eigenlijk op, zo’n kweekvijver? Wat levert het de school op? Wat levert het de leerlingen op?

Uitgangspunt voor besturen is (doordacht en onderdeel van het strategisch plan) om een zodanige organisatie neer te zetten dat de leerlingen het optimale kan worden geboden wat nodig is om in de huidige én toekomstige maatschappij goed voorbereid hun weg kunnen vinden.

Uiteraard kan dit alleen maar met betrokken, deskundig en tevreden onderwijs- en onderwijsondersteunend personeel. Werken aan de eigen ontwikkeling en professionalisering is daarmee een logisch vervolg. Het bruggetje naar zo’n academie is dan mooi gemaakt:

Faciliteren dat de medewerkers keuzes kunnen maken op die gebieden die hun interesse hebben, waar men kan specialiseren of de al aanwezige expertise kan vergroten. En vooral samen kunnen leren. Uiteindelijk profiteert de hele organisatie daarvan, niet in de laatste plaats de leerling.

De laatste paar jaar is daar voor besturen nog een extra argument bij gekomen. Het lerarentekort laat zich op verschillende plekken al nadrukkelijk voelen en het is niet moeilijk om te voorspellen dat dit tekort de komende jaren, ondanks allerlei interessante initiatieven, alleen maar zal toenemen.

Niet dat een academie het tekort zal oplossen maar besturen willen wel graag de mensen vasthouden die ze hebben. Men wil de medewerkers nog meer faciliteren dan men vaak al doet. Gewoon omdat het belangrijk is goed personeel te hebben dat in staat gesteld wordt om bij te blijven in vaardigheden en kennis en dat er een mogelijkheid wordt geboden dit met elkaar te delen.

Juist door het aanwezige (of dreigende) tekort aan goede mensen wordt, al of niet binnen een academie, een kweekvijver opgericht. Een kweekvijver is in dit geval een ‘kweekplaats voor (jonge) talenten’. Wie heeft interesse, wie heeft de juiste drive en potentie om met collega’s binnen het eigen bestuur opgeleid te worden tot intern begeleider, gedragsexpert, i-coach of schoolleider?

Wij ontvangen met enige regelmaat de vraag of C-LiON kan meedenken over een kweekvijver en deze mede kan faciliteren. Wat we dan over het algemeen doen, is in samenspraak een inhoudelijk programma opstellen. Dat programma is afhankelijk van de te creëren vijver en doet recht aan de visie van het bestuur. Uiteraard krijgen studenten daarbij de mogelijkheid om certificaten te behalen voor afgeronde delen. We kijken daarbij ook naar combinaties, die door dezelfde (bestuurlijke) visie en verschillende functionele raakvlakken interessant kunnen zijn. Bijvoorbeeld door de kweekvijver voor intern begeleiders en die voor schoolleiders deels te combineren.

En natuurlijk kijken we ook naar het vervolg: wat gebeurt er als een kweekvijverprogramma is afgerond. Wie zou er kunnen en willen deelnemen aan de volledige opleiding, extern in een reguliere opleiding met andere deelnemers van andere besturen, of intern in een incompany-opleiding. Doorstromen naar een volledige opleiding vanuit een kweekvijver wordt vergemakkelijkt doordat delen van opleidingen in de kweekvijver worden aangeboden.

Wat levert een kweekvijver dus op? Ons voorlopige antwoord is: er ontstaat een organisatie waar medewerkers zich gewaardeerd voelen en hun talenten mogen ontwikkelen. Hierdoor blijven zij met plezier kwalitatief hoogwaardig onderwijs verzorgen voor hun leerlingen. Die leerlingen profiteren daarvan, nu en in de toekomst.

Je las het goed: ons voorlopige antwoord. Want we zijn benieuwd wat jij daar aan toe kunt voegen. Heb je ervaringen met kweekvijvers? Of heb je er ideeën over? Misschien ook wel kritische kanttekeningen? Deel deze met ons en met de collega’s in het werkveld, bijvoorbeeld door te reageren onder dit blogartikel.

Ben je zelf geïnteresseerd in een kweekvijver voor jouw school? Voor meer informatie mail naar info@c-lion.nl of neem contact op met Peter Peene op p.peene@c-lion.nl om te kijken wat C-LiON jou en jouw school te bieden heeft.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij C-LiON – Via Vinci Academy? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief en profiteer van kortingen op opleidingen, klik hier om je in te schrijven.

_____________________________________

Deze blog werd geschreven door Paul Huisman, algemeen manager en docent bij C-LiON & Margreet Pols, docent/trainer/coach bij C-LiON.

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power