De werkelijke reden voor schoolleiders om zich te laten bijscholen tot interimmer

woensdag 22 januari 2020In ons netwerk komen we met regelmaat schoolleiders tegen die zich afvragen of ‘interim-werk’ wat voor hen is. Maar wat is ‘interim-werk’ eigenlijk? En stellen ze misschien eigenlijk een heel andere vraag?
Ben jij benieuwd wat de werkelijke reden is dat veel schoolleiders zich laten bijscholen tot interimmer? Het antwoord op die vraag lees je verderop in dit blogartikel.

Als je op Google ‘interim’ opzoekt, kom je al gauw op de letterlijke betekenis van ‘tussentijds’ of ‘voorlopig’. En het is waar, een interim manager wordt vaak ingezet bij een overbruggingsperiode tussen twee vaste aanstellingen van (in ons geval) twee schoolleiders in. En omdat interim vaak een middel is om aan te zetten tot verandering krijgen ze met regelmaat een (bestuurlijke) opdracht mee om die verandering binnen een school te weeg te brengen.  
Wat die verandering zou moeten zijn weet de bestuurder vaak niet, dat is nou juist voor de interimmer om uit te zoeken. De interim die deze verandering in gang moet zetten dient in relatief korte tijd een organisatie analyse te maken (wat is hier dan echt aan de hand?)  om vervolgens met een advies te komen dat weer de basis wordt voor het veranderplan. Vaak zal hij/zij ook de daadwerkelijke eerste stappen in de realisatie hiervan maken.

Maar we veranderen vaak en veel. Niet als doel op zich maar als middel om te blijven ontwikkelen. Zijn daar dan alleen interimmanagers geschikt voor? Nee, natuurlijk niet.

Ook schoolleiders die, vaak op intuïtie en ervaring, zien dat er verandering in hun school noodzakelijk is, willen die verandering kunnen doorvoeren. Juist door deze (goedbedoelde) intuïtie en ervaring worden belangrijke stappen, die succes van verandering moeten vergroten,  snel overgeslagen: signaleren (wat zie ik), analyseren (hoe zou dat komen, wat zijn de omstandigheden), en diagnosticeren (wat is de diagnose op basis van analyse) moeten leiden tot een conclusie. Een veranderplan op basis van de getrokken conclusies is dan het logische vervolg. Ook voor de schoolleider zelf is het dus belangrijk om een werkwijze te hebben die van een wel doordachte en gedegen aanpak uitgaat.

Hetzelfde betoog kan ik houden voor projectmanagement of crisismanagement. Schoolleiders zijn vaak (ongemerkt) met projecten bezig, hetzij als opdrachtgever, hetzij als projectleider. Een project vraagt altijd een gestructureerde aanpak. Zonder structuur, goede afspraken en controle op de belangrijkste beheersaspecten (tijd, geld en kwaliteit) is ook hier de kans op ‘half werk’ groot.

En bij crisismanagement geldt de rol van schoolleider nog sterker: Er komt echt niet snel een interim crisismanager aanwandelen als er op school een crisis uitbreekt. Dat zul je als schoolleider ook zelf moeten ‘managen’. En elke crisis vergt weer een andere aanpak.

Al deze onderwerpen (en competenties en vaardigheden) worden vaak (terecht) toebedeeld aan interim managers. Mijn betoog is dat de schoolleider die wel zijn of haar ‘eigen‘ school heeft ook over deze competenties moet (kunnen) beschikken.

Het is dáárom vast de reden dat we binnen onze opleiding Interim Management Onderwijs veel schoolleiders zien deelnemen die helemaal geen interimmer willen worden. Zij willen  handvatten aangereikt krijgen om op goed onderbouwde, theoretische wijze geholpen worden om de gewenste verandering, al of niet met een projectmatige aanpak, succesvol te realiseren. Dat er ook nog twee dagen crisismanagement bij zitten ervaren ze, zonder uitzondering, als kers op de taart.

De opleiding Interim Management Onderwijs start weer in maart. Klik hier voor meer informatie. En dien je nog te herregistreren bij het SRPO? Deze opleiding voorziet in 3 herregistratiethema’s waardoor je met één opleiding van 9 maanden in één keer voor 4 jaar klaar bent met herregistreren.

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power