Centrum voor Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs

Missie

Het Centrum voor Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs (C-LiON) is opgericht om een krachtige impuls te geven aan het onderzoek van de praktijk van het onderwijs, aan het vinden van antwoorden op de uitdagende vraagstukken op het gebied van onderwijs en opvoeding op de scholen en daarbuiten, en aan het verspreiden van deze inzichten door middel van advisering, begeleiding, training en opleiding van onderwijsprofessionals, schoolteams, schoolbesturen, ouders en leerlingen.

Visie

Goed onderwijs is volgens ons ‘toekomstbestendig onderwijs’. Daaronder verstaan we: waarde-vol onderwijs, dat innovatief vormgegeven wordt door onderwijsgevenden in een professionele leeromgeving, binnen toekomstbestendige scholen en besturen. 

Onderwijsprofessionals die een bijdrage leveren aan de competenties van leerlingen die passen bij de 21e eeuw, zijn onderzoekend ingesteld en werken permanent aan verbetering van hun professionele effectiviteit en eigen competentievergroting. Zij tonen zich leiders van leren en innoveren.

Hoofdvestiging Breda

Activiteiten

Het Centrum voor Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs (C-LiON) verzorgt onderzoek, advies, begeleiding, training en opleiding in het onderwijs. Dat wordt uitgevoerd door specialisten op velerlei terrein, samenwerkend maar wel vanuit een eigen herkenbare organisatie. Deze activiteiten worden door samenwerkende organisaties binnen C-LION uitgevoerd, onder herkenbare labels:

Via Vinci Academy

Diplomagerichte opleidingen voor leraren, begeleiders, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals: www.viavinci.nl.

logo onderwijs advies diensten

Onderwijs Advies Diensten

Organisatieonderzoek, veranderprocessen, organisatieadvies, interim management en interim professionals: www.onderwijsadviesdiensten.nl.

logo schoolyard education

Schoolyard Education

Onderzoek en begeleiding van leerlingen (en hun ouders), studenten en volwassenen; training en begeleiding van schoolteams: www.schoolyard.nl.

School Energy

Materialen voor de opwekking van duurzame energie met educatieve pakketten; zuivere lucht in schoollokalen op natuurlijke wijze ingevoerd: www.school-energy.nl.

Onderwijs Vitaal

Training, begeleiding en advisering op het gebied van mentale vitaliteit, fysieke vitaliteit en professionele vitaliteit in het onderwijs: www.onderwijsvitaal.nl

Privacy

Klik verder voor de Privacy Statement Studenten en Privacy Statement Externen, de leveringsvoorwaarden of de klachtenprocedure