Activiteiten

In het Centrum voor Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs zijn we actief met de volgende activiteiten:

Vernieuwende opleidingen voor de onderwijssector, op de volgende terreinen:

 • Onderwijsmanagement en leiderschap
 • Onderwijszorg en –hulpverlening
 • Begeleiding, coaching en training
 • Mediation in het onderwijs
 • Leraar en leren
 • Gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Taal- en leesontwikkeling
 • Reken- en wiskundeontwikkeling
 • ICT in het onderwijs

Er wordt gewerkt volgens Creation Based Learning, onze praktijkgerichte en inzichtverrijkende opleidingsdidactiek.
Ga voor meer informatie naar de website van Via Vinci Academy.

Onderzoek en advies voor scholen en schoolbesturen:

 • Drijfveren en waardenpatronen in het team
 • Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
 • Schoolmarketing en groeistimulering
 • Interim management
 • Interim professionals
 • Naar een excellente school
 • Onderzoek en verbetering schoolcultuur

Ga voor meer informatie naar de website van Onderwijs Advies Diensten.

Begeleiding en training van schoolteams:

 • Onderwijsvernieuwing en methode-implementatie
 • Passend onderwijs en handelingsgericht werken
 • Opbrengstgericht werken
 • Hoogbegaafdheid van kinderen
 • Verbetering klassenmanagement
 • Analyseren en diagnosticeren van leerresultaten
 • Intelligentie, capaciteiten en motivatie

Ga voor meer informatie naar de website van Schoolyard Education.