El Sistema – een muzikale revolutie

José Antonio Abreu had één wens. Hij droomde ervan dat álle kinderen in Venezuela de kans zouden krijgen om muzikant te worden. Alhoewel hij zelf als kind was opgegroeid met muziek en alle mogelijkheden om zich hierin te ontwikkelen, besefte hij dat dit in zijn land was voorbehouden aan ‘’de elite’’.

In 1975 kreeg José Antonio het idee om een orkest  te starten voor arme kinderen. Op de eerste repetitie kwamen 11 van de 100 kinderen opdagen. Diezelfde repetitie beloofde José Antonio de kinderen dat hij hun orkest zou veranderen in een van de grootste ter wereld. En dat deed hij. 

Lees meer...

Blogpost: Experimenteren

Herkenbaar?

Nina (tweedejaars pabostudent) geeft haar stageklas (groep 7) een les rond realisme en surrealisme in teken- en schilderkunst. Ze bekijkt met haar leerlingen diverse werken van kunstenaars die de natuur op een realistische of juist surrealistische manier weergeven. Nina geeft haar klas daarna de opdracht om een eend (geprojecteerd op het digibord) te verwerken tot een tekening, gebruikmakend van papier en vetkrijt. De leerlingen mogen zelf bepalen of ze er een realistische of surrealistische invulling aan geven. De klas heeft de hele les aan haar lippen gehangen en wil enthousiast aan de slag gaan. Maar dan begint het: ‘’Juf, mag je ook…?’’ en ‘’Juf, is dit goed?’’ En zo gaat het maar door. Nina realiseert zich dat de leerlingen erop gebrand zijn te doen wat zij - de juf - goed of mooi vindt en nauwelijks durven te experimenteren. Ze besluit op dat moment dat haar belangrijkste doel in het onderwijs wordt: Dit voorkomen.

Lees meer...

Blogpost: Krachtig leiderschap leidt tot flow!

Laat ik maar met de deur in huis vallen: zonder krachtig leiderschap wordt het niks met de professionele cultuur! Het is een misvatting dat een schoolteam zelfsturend kan zijn; een ‘zelfsturend team’ kan natuurlijk wel, maar voor een schoolteam is dat een verkeerd verwachtingspatroon, gezien de maatschappelijke opdracht van het onderwijs en de juridische inbedding van de functieverantwoordelijkheden. Maar bovenal: een professioneel team heeft duidelijkheid nodig over het leiderschap in het team: bij wie ligt welk mandaat, wie ziet erop toe dat afspraken en regels worden nageleefd en wie neemt beslissingen waarover. Als over dit soort zaken onduidelijkheid bestaat, is de cultuur kwetsbaar en zal er van duurzaamheid in de professionele cultuur geen sprake zijn.

Lees meer...

Blogpost: Op zoek naar de ziel van de school

Laatst stelde een bestuurder ons de vraag wat er toch mis was met de scholen binnen zijn bestuur. Ondanks alle aandacht, investeringen, inzet van coaches en kwaliteitsteams, cursussen, metingen en audits bleken de resultaten van de scholen op een aantal cruciale aspecten juist terug te lopen. Welke kwaliteitsbevorderende interventies waren er nog niet toegepast in de afgelopen jaren?

Lees meer...

Folders